Lintjesregen in gemeente Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 april 2022, 20.13 uur

Burgemeester Pieter van de Stadt heeft op dinsdag 26 april met de Lintjesregen aan acht inwoners van Lansingerland een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Zes van hen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau, en twee van hen zijn sinds dinsdag Ridder. De negende decorandi, Peter Engelen (64), kon er helaas niet bij zijn en hij ontvangt zijn lintje later dit jaar.

Burgemeester Pieter van de Stadt de lintjes uit aan

  • Jaap Poot, Berkel en Rodenrijs, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • Alex Kuipers, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • Ria van der Burg-van Leeuwen, Berkel en Rodenrijs, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • Ria in ’t Veen-van Winden, Bergschenhoek Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • Henk Moerman Bleiswijk, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • Margreet Kliffen-van der Voorn, Berkel en Rodenrijs, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • Nel de Veld-van Winden, Berkel en Rodenrijs, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • Ciska Daniëls- Dijkstra, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gefeliciteerd met jullie onderscheiding!

Jaap Poot

Jaap Poot (66) zet zich al ruim 35 jaar actief in als collectant voor de KWF. En is sinds zijn studententijd (eind jaren ’70) vrijwillig werkzaam voor de Wereldwinkel. Hij begon hiermee in Schiedam en startte met diverse taken en activiteiten. In 2000 maakte hij de overstap naar de Wereldwinkel in Pijnacker waar hij nog steeds actief is en inmiddels de rol van secretaris van het stichtingsbestuur vervuld. Hij draait geregeld mee in de weekend- winkeldiensten en hij helpt  bij verschillende buitenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de Kerstmarkt.

Alexander Kuipers

Alexander Kuipers (54) is sinds 2007 actief als raadslid voor de gemeente Lansingerland voor de fractie VVD. Sinds 29 maart 2022 verliep zijn termijn als raadslid af. En kwam hij automatisch in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding omdat hij die ruim 15 jaar heeft vervuld.

Ria van der Burg- van Leeuwen

Ria van der Burg- van Leeuwen (67) werd geridderd, voor haar verschillende rollen op politiek en maatschappelijk niveau. Zo was zij onder meer initiatiefnemer voor de oprichting van CDA Berkel en Rodenrijs. Zette zich sinds 1997- 2015 ook in als voorzitter en bestuurslid vertegenwoordiger, secretaris, initiatiefnemer voor WLTO en LTO. En vervult zij tot heden de rol van programmamaker en uitvoerder van diverse events. Waar zij onder meer verantwoordelijk is voor een Cultuurprogramma met concerten en uitvoeringen in en rond de gebouwen van de gerestaureerde kerk aan de Noordeindseweg. En was zij initiatiefnemer en deelnemer van projectgroep Restauratie Rijksmonument De Zwethsluis.

Ria in ‘t Veen- van Winden

Ria in ‘t Veen- van Winden (71) was sinds 1977- 2007 actief als collectante en haalde in die periode heel veel geld op voor de stichting ANGO. De stichting maakte zich hard voor de gehandicapte mens. Naast haar rol als collectant maakte zij ook stratenplannen. En wist zij daarnaast ook nieuwe collectanten te werven en te inspireren om meer te doen. Sinds 1979 tot 1995 was zij actief als Schoolbestuur, Oudervereniging. En zij is tot op heden hulpverlener bij EHBO Bergschenhoek en zet zij zich op verschillende evenementen in. En daarnaast is zij ook lid van de Pastoraatsgroep en Koorlid Willibrordus parochie.

Henk Moerman

Henk Moerman (61) is als lid van de sponsorcommissie gedurende 18 jaar actief bij voetbalclub Soccerboys. Hij wordt beschreven als iemand die voortvarend op pad gaat voor sponsoring. Sponsoring werd dan ook door de heer Moerman een van de belangrijke pijlers bij het genereren van inkomsten voor de voetbalclub, naast de contributie en kantine inkomsten. Op die manier zorgden kostenstijgingen niet direct tot het verhogen van de contributie en bleef de club toegankelijk voor iedereen. Daarnaast verbindt Henk Moerman vanuit de organisatie waar hij werkzaam is zich al 15 jaar aan de stichting Catz Charity Foundation. Een stichting die is voortgevloeid uit zijn werkzaamheden voor het bedrijf Catz International. Vanuit die rol zet hij zich in voor de schaarse bronnen in de landen die dat nodig hebben en draagt bij aan het levensonderhoud van de bevolking aldaar.

Margreet Kliffen-van der Voorn

Margreet Kliffen-van der Voorn (73) was vanaf 1988 tot 2020 actief als vrijwilligster voor de Parochie Christus Koning Pijnacker. Haar vrijwillige activiteiten bestonden uit uiteenlopende activiteiten voor de gemeenschap. Zo begeleidde zij kinderen naar hun eerste Communie en vormsel. Daarbij was zij ook actief in de verschillende kerkbesturen, zorgden zij voor de nabestaanden tijdens de Avondwake en was zij actief betrokken in de Toewijzingscommissie. Sinds 2020 vervult zij ook vrijwilligerstaken voor de Parochie in Berkel en Rodenrijs. Dit is slechts een greep uit de vele taken die zij binnen de Parochie vervulde. Daarnaast was zij gedurende 10 jaar actief als zwembegeleidster bij de Watervrienden van Pijnacker.

Nel de Veld-van Winden

Nel de Veld-van Winden (73) heeft in 2001 de crea opgericht. Sinds 2005 tot heden is zij bestuurslid van 3B-social Belang, daar organiseert zij op maandagmiddag jeu de boules wedstrijden. Iedere maand organiseert zij de bingo en begeleidt zij de gymnastiekclub en onderhoud contacten met de leden bij ziekte en feesten. En binnen de ASD onderhield zij contacten met 3B-sociaal Belang, Laurens thuiszorg, St. Gehandicaptenbeleid 3B en betekende zo veel meer voor haar medemens en omgeving.

Ciska Daniëls-Dijkstra

Ciska Daniëls-Dijkstra (70) helpt mensen in hun laatste levensfase, dit doet zij sinds 2005 tot 2011 voor een Hospice in Zoetermeer. En vanaf 2011 vervult zij diezelfde rol voor het Hospice Lansingerland. Een taak die veel vraagt en waarbij zij ook veel oog had voor de nabestaanden. En voor de Hervormde gemeente Bergschenhoek is zij al bijna 25 jaar actief en vervult daarbij diverse taken als lid van de pastorale werkgroep. Eén van haar taken is het frequent bezoeken van gemeenteleden die hulp behoeven.

Vrijwilligerswerk

De burgemeester benadrukt hoe waardevol en belangrijk vrijwilligers voor de gemeente zijn en hoopt dat nog meer inwoners van Lansingerland zich zullen inzetten als vrijwilliger voor hun omgeving daarbinnen als erbuiten.

Meer nieuws

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen

Gratis bezorgen reisdocumenten