Lansingerland onderzoekt gasloos Bleiswijk-zuid

Dit nieuwsbericht is verlopen.
11 november 2021, 13.37 uur

De gemeente Lansingerland gaat nader onderzoeken hoe ze inwoners van de wijken Bomenbuurt, Vogelbuurt, Oranjebuurt en een deel van de Schildersbuurt in Bleiswijk kunnen helpen hun woningen verder te verduurzamen. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders laten weten aan de gemeenteraad. Het onderzoek maakt deel uit van een bredere aanpak om op termijn heel Lansingerland duurzamer en uiteindelijk aardgasvrij te maken.

De gemeente gaat nu met de bewoners van Bleiswijk-zuid in gesprek. Haalbaarheid van maatregelen is een belangrijk criterium dat daarbij wordt onderzocht. De betrokken partijen kijken samen naar mogelijkheden voor isolatie, hybride warmtepompen en volledig aardgasvrije alternatieven. Als volledig aardgasvrij op korte termijn niet haalbaar blijkt, wordt eerst ingezet op een goede basis. Dit betekent onder meer voldoende isolatie, mogelijk aangevuld met een hybride warmtepomp. Zo wil Lansingerland al veel CO2 terugdringen. Dit is op volledig vrijwillige basis. Wethouder Jan-Willem van den Beukel (duurzaamheid): “De gemeente wil onze inwoners helpen en stimuleren hun woning te verbeteren, maar we verplichten niemand.”

Samenwerking

Lansingerland heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verduurzaming en aardgasvrije opties in de gemeente. Dit is vastgelegd in de Transitievisie Warmte. Naar aanleiding van deze studie zijn enkele onderzoekswijken naar voren gekomen waar onder andere maatschappelijke kosten, betaalbaarheid en leereffecten verder zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat in Bleiswijk-zuid goede kansen liggen om op een haalbare en betaalbare manier te verduurzamen. De gemeente heeft hiervoor intensief overleg gevoerd met betrokken partijen zoals energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom, woningbouwcorporatie 3B Wonen en netbeheerder Stedin. Voor bestaande woningen is verduurzaming een hele uitdaging. Daarom wil de gemeente haar inwoners daar zo goed mogelijk bij helpen.

Vervolgstappen

In deze volgende fase stelt de gemeente samen met bewoners een zogenaamd Wijkuitvoeringsplan op waarin de technische oplossingen, communicatie en participatie met bewoners en ondernemers wordt uitgewerkt. De voor- en nadelen van mogelijke oplossingen voor woningen werken we verder uit in het Wijkuitvoeringsplan. De gemeente heeft hierin nog geen keuze gemaakt. Wethouder Jan-Willem van den Beukel: “Wij kiezen voor een aanpak sámen met inwoners. Alhoewel we graag zo snel mogelijk willen verduurzamen, willen we dit wel realistisch doen. We vinden het belangrijk dat inwoners op hun eigen tempo kunnen verduurzamen in de komende jaren.” Het is nadrukkelijk de bedoeling dat bewoners en ondernemers een actieve rol en stem krijgen in dit project. Daarvoor gaat Lansingerland vanaf de eerste helft van 2022 in gesprek met de inwoners van Bleiswijk-zuid.

Bewoners en belangstellenden uit één van deze buurten die willen meedenken kunnen zich aanmelden bij de gemeente Lansingerland via duurzaam@lansingerland.nl.

Overige wijken

De gemeente komt nog met een planning wanneer overige wijken aan de beurt zijn. Zo kan de organisatie leren van de eerste aanpak, inspelen op landelijk beleid en nieuwe kansen aangrijpen. Intussen ondersteunt de gemeente een buurtinitiatief en verkennen ze verdere mogelijkheden om bestaande warmtenetten te verduurzamen. De gemeente moedigt ook inwoners in andere wijken aan om hun woningen te verduurzamen door bijvoorbeeld isolatie of een (hybride) warmtepomp.

Voor meer informatie over isolatie en warmtepompen of een (gratis) afspraak met een energiecoach kunt u terecht bij Energieloket Lansingerland via www.energieloketlansingerland.nl.

Meer nieuws

Snoeiafval gratis aan huis opgehaald

Feestelijke eerste paal Casa Cadanza

Gevolgen Spreidingswet voor Lansingerland