Invoering van de Omgevingswet

Dit nieuwsbericht is verlopen.
5 oktober 2023, 13.34 uur

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wanneer krijgt u te maken met deze nieuwe wet? Dat is het geval als u bijvoorbeeld plannen heeft om een serre aan uw huis toe te voegen, als u een boom wilt (laten) kappen of een woning wilt bouwen. Of wanneer u als ondernemer een loods laat plaatsen. Ook als iemand in uw directe omgeving iets wil veranderen in de fysieke leefomgeving, krijgt u met de Omgevingswet te maken. Deze nieuwe wet biedt namelijk mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Huidige situatie

Op dit moment zijn er heel veel wetten en regels die gaan over onze leefomgeving: over wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Deze wetten en regels zijn vaak ingewikkeld en spreken elkaar soms tegen. Vanaf 1 januari 2024 worden al deze wetten en regels vervangen door één wet: de Omgevingswet. De nieuwe wet geldt voor grote ontwikkelingen in Lansingerland, maar bepaalt ook of u een dakkapel op uw huis mag plaatsen.

Alles via 1 digitaal loket: het Omgevingsloket

Op dit moment moet u via verschillende websites zaken regelen op het gebied van de leefomgeving. U kunt nu via het OmgevingsLoket Online (OLO) een vergunning aanvragen en via www.ruimtelijkeplannen.nl bestemmingsplannen inzien. Met de komst van Omgevingswet verandert dit. Vanaf 1 januari 2024 gaat alles via 1 digitaal loket: het Omgevingsloket. Wilt u iets veranderen aan bijvoorbeeld uw huis of tuin? In het Omgevingsloket checkt u online of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren. Ook ziet u in het Omgevingsloket welke regels er op bepaalde plekken gelden.

Snellere besluitvorming

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat de overheid sneller beslist over uw aanvraag. Een uitgangspunt van de Omgevingswet is om de procedure zo kort mogelijk te houden. De beslistermijn is maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Omgevingstafel

Als uw aanvraag wat ingewikkelder is en er bijvoorbeeld meer organisaties een besluit over moeten nemen, dan onderzoekt de gemeente met u of uw aanvraag (initiatief) wenselijk is. Daarmee wordt bedoeld of uw plannen passen binnen het beleid en de visie van de gemeente. Als uw initiatief wenselijk is, wordt u uitgenodigd voor de Omgevingstafel. Samen met alle relevante partijen (bijvoorbeeld waterschap en provincie) bekijken we hoe we er samen voor kunnen zorgen dat uw plannen gerealiseerd kunnen worden. Dit overleg is een informeel overleg. Hierna dient u de definitieve aanvraag in en wordt deze beoordeeld door de betrokken partijen.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen voor uw initiatief? Dan wordt het initiatief via de procedures van de Omgevingswet opgepakt. Deze procedure wijkt nauwelijks af van de huidige situatie.

De komende tijd informeren wij u via de website van de gemeente regelmatig over de komst van de Omgevingswet en de veranderingen die dat met zich meebrengt.

Meer nieuws

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen

Gratis bezorgen reisdocumenten