Interview met de nieuwe wethouder Duurzaamheid Michiel Muis

Dit nieuwsbericht is verlopen.
24 juni 2022, 14.20 uur

Michiel Muis is de nieuwe wethouder Duurzaamheid van Lansingerland. Als gemeenteraadslid zat hij in de commissie Ruimte. Een commissie waarbinnen volop aandacht was voor energiebesparing, groen in de buitenruimte, geluidsoverlast en schone lucht. Nu mag hij als wethouder doorpakken op dat gebied.

“We weten al heel lang dat we van het gas af moeten. Ook wisten we dat we afhankelijk waren van onbetrouwbare regimes. Met de oorlog in Oekraïne worden we naast de verschrikkelijke directe gevolgen voor de inwoners met onze neus op de feiten gedrukt. De urgentie om te besparen en duurzame alternatieven te kiezen is groot en wordt steeds groter met de stijgende energieprijzen. Isoleren kost weliswaar geld, maar je kunt ook al met kleine alternatieven geld besparen, zoals gebruik van ledlampen, dichten van naden en kieren, korter douchen. Energie besparen is geld besparen en wat je niet gebruikt hoef je ook niet te betalen.”

Zorgen dat iedereen mee doet

De wethouder heeft zich ten doel gesteld om de Inwoners de komende tijd zoveel mogelijk te ondersteunen. “Dat doen we door een goede voorlichting te geven over de mogelijkheden om te besparen en te wijzen op landelijke subsidies om de overstap naar aardgasvrij gemakkelijker te maken. Lansingerland heeft een Duurzaamheidslening in het leven geroepen waar inwoners tegen een laag tarief geld kunnen lenen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. En ik wil vooral benadrukken: de woning hoeft niet in één keer aardgasvrij te worden gemaakt. Doe het stap voor stap, kamer voor kamer. Bijvoorbeeld als je een nieuwe keuken wilt, kies dan voor inductie. Als je aan een nieuwe installatie moet, kijk naar de mogelijkheden om alvast in te spelen op de toekomst. De glastuinbouw is verantwoordelijk voor 70% van de CO2-uitstoot in onze gemeente. Daarom moeten we als gemeente stimuleren dat er warmtenetten worden ontwikkeld en waar mogelijk geothermiebronnen. De markt moet het echter wel zelf doen. Tegelijk moeten we zorgen dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie. Vandaar dat we goed in de gaten moeten houden wat voor onze inwoners de belemmeringen zijn en daar oplossingen voor vinden.”

Goed gedrag belonen

Behalve inwoners willen we ook de scholen van het primair onderwijs helpen bij het energieneutraal maken van het gebouw en om groene schoolpleinen te creëren. Dat laatste is niet alleen goed voor opvang van water, maar ook voor het welzijn van het kind. En natuurlijk is het scheiden van afval ook belangrijk. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe meer je kunt hergebruiken en hoe minder er verbrand hoeft te worden. Per 1-1-2023 gaan we een nieuw afvalsysteem invoeren waarbij de vervuiler betaalt. Hiermee wordt goed gedrag beloond.” 

Nú handelen

Muis kijkt in zijn privéleven ook altijd hoe het duurzamer kan. “Ik ga al 25 jaar met het OV naar mijn werk. Toen mijn kinderen klein waren gingen we zoveel mogelijk met de trein op vakantie. Thuis scheiden we ons afval al jaren. En spullen die we niet meer gebruiken, brengen we naar school, een tweede kans winkel, of naar een kennis die spullen verzamelt om naar Afrika te sturen. En binnenkort worden zonnepanelen op ons dak geïnstalleerd. Ik moet altijd denken aan een quote die ik in film heb gehoord: ‘In een goede samenleving planten oude mannen bomen in wiens schaduw ze zelf nooit zullen zitten’. We zullen nú moeten handelen, al zullen wijzelf misschien nooit de vruchten plukken van al onze inspanningen.”

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen