“Ik hoop dat wij in 2021 weer kunnen genieten van leuke dingen”

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 december 2020, 10:00 uur

In ‘En jij’ vertellen Lansingerlanders over hun leven in coronatijd. We hebben de afgelopen maanden veel mooie portretten mogen maken van mensen met uiteenlopende achtergronden. Burgemeester Pieter van de Stadt is de hekkensluiter van deze rubriek.

Wat is er vooral veranderd sinds de komst van het coronavirus?

“Aan het thuiswerken ben ik inmiddels wel gewend. Het naar school gaan van de kinderen bracht ritme in ons gezin, dat is wel een beetje veranderd nu zij sinds kort weer thuis onderwijs krijgen. En net zoals voor iedereen, geldt ook voor mij in deze tijd: hoe onderhoud je je relaties? Niet alleen met je ouders, uitwonende kinderen, je vrienden en sportmaatjes, maar ook met collega’s is menselijk contact belangrijk. Mijn beroep vraagt vooral mensenwerk. Het burgemeesterschap heeft dialoog en interactie nodig. Wezenlijk contact is hierbij cruciaal en naarmate het ontbreken daarvan langer duurt, wordt het steeds moeilijker. Vergaderen met de gemeenteraad en het burgemeestersoverleg, maar ook andere communicatie, gebeurt digitaal. In deze periode ben ik crisisburgemeester. Dat betekent dat het mijn taak is om alle professionals in deze crisis in staat te stellen om hun belangrijke werk goed te doen. Waar ik trots op ben in deze rol, is dat wij als gemeentelijke organisatie slagvaardig te werk gaan en snel durven schakelen op basis van vertrouwen.” 

Wat is het grootste gemis in deze tijd?

“Het werkelijke contact met zowel de bevolking als op de werkvloer, dát is echt het grootse gemis in mijn ambt. Normaal gesproken scharrel ik graag over straat en ga ik bij mensen langs om gezellig een praatje te maken. Juist dán hoor je wat er werkelijk leeft. Maar ik mis ook de gesprekken in de wandelgangen, zoals bij het overleg met de vijftien burgemeesters uit de regio. In de informele sfeer krijg je soms nét dat beetje extra informatie te horen. En in de voorzittersrol die ik bekleed bij de raadsvergaderingen voel je via het beeld minder makkelijk aan of er irritaties zijn en merk je niet hoe het écht met iemand gaat.”

Biedt deze tijd ook kansen?

“Tegenover de vele moeilijke situaties, zie ik hele mooie initiatieven ontstaan in Lansingerland. Om mij heen ervaar ik het elkaar steunen en helpen, daarnaast voorzie ik dat het thuiswerken voor een deel in de toekomst zal blijven. Als gemeente hebben wij snel steun kunnen bieden aan diverse organisaties. Er is hiervoor een budget ter beschikking gesteld door de gemeenteraad. Ook extra bewaking in bepaalde gebieden is daarmee bewerkstelligd. Wat ik als historicus ook zie gebeuren is, zoals bij elke crisis in de geschiedenis, dat er een maatschappelijke beweging ontstaat. Mensen gaan zich afvragen hoe zij verder moeten. Die verandering herken je ook in onze gemeentepolitiek, waar juist nú enorme stappen gemaakt worden naar de toekomst op het gebied van woonklimaat, duurzaamheid, huisvesting voor jongeren en ouderen, maar ook ten aanzien van de glastuinbouw.”

Hoe zien de feestdagen met het gezin eruit?

“Dat zal simpel zijn ten opzichte van onze familievieringen van andere jaren. Gelukkig kan opa bij ons gezin aanschuiven aan het kerstdiner.”

Wat wil je de inwoners meegeven voor het nieuwe jaar?

“Ik hoop dat wij in 2021 weer kunnen genieten van leuke dingen. Als, met een beetje geluk, het coronavirus is verslagen. En laten we proberen om uit deze crisisperiode het goede te behouden.”

Tekst: Andrea van der Houwen
Fotografie: Ariane Kok

Meer nieuws

Nieuw schoolplein geopend!

Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie