Gemeenteraad voor herbenoeming burgemeester Van de Stadt

15 april 2021, 21:03 uur

De gemeenteraad van Lansingerland heeft op donderdag 15 april 2021 vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Pieter van de Stadt. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en zal dit kenbaar maken aan de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. De eerste termijn van burgemeester Van de Stadt eindigt op 14 september 2021; een herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is zorgvuldig voorbereid door de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester, welke werd voorgezeten door mevrouw Nelleke Bouman-Quist. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim. Bijzonder was verder dat de raad fysiek heeft vergaderd. Vergaderingen over herbenoemingen zijn geheim en vallen niet onder de Tijdelijke wet digitaal vergaderen. Om aan alle RIVM-maatregelen te kunnen voldoen is uitgeweken van het gemeentehuis naar de NH Kerk in Bergschenhoek.