Conclusies risicogericht grootschalig testen

14 april 2021, 11:27 uur

Naar aanleiding van een uitbraak met de Britse variant is van 13 januari tot en met 24 januari grootschalig getest in de gemeente Lansingerland om meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus en verdere uitbraak te beperken. Het onderzoek is inmiddels afgerond en alle gegevens zijn door de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC geanalyseerd.

Van de ruim 60.000 inwoners in Lansingerland hebben tijdens de pilot 43.016 inwoners zich laten testen. Hiervan testte 3% positief. 106 personen die positief waren, bleken besmet met de Britste variant van het virus. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal besmettingen in Lansingerland voor en na de uitbraak lager was in vergelijking met het aantal besmettingen in de rest van de regio Rotterdam-Rijnmond, terwijl dit aantal tijdens de uitbraak hoger was. Het grootschalig testen en de media-aandacht die ermee gepaard ging, lijken daarom de verspreiding van het virus in Lansingerland te hebben ingeperkt.

Tijdens de pilot is ook onderzoek gedaan naar factoren die van invloed zijn op testbereidheid en de naleving van thuisisolatie. De resultaten van dit onderzoek hebben waardevolle inzichten gegeven in hoe specifieke doelgroepen bereikt kunnen worden. Uit het onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat in de communicatie naar inwoners vaker gebruik gemaakt kan worden van lokale personen en het netwerk in de wijk.

Conclusie

Uit de resultaten van het risicogericht grootschalig testen in Lansingerland blijkt dat de aanpak geschikt is voor het indammen van acute uitbraken. Ook heeft de aanpak toegevoegde waarde in het bevorderen van testbereidheid onder ouderen. 

Rapport ontvangen?

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovengenoemde resultaten, of voor het ontvangen van het gehele rapport met de resultaten van de pilot kan een mail gestuurd worden naar BeleidsvragenCoronaMO@rotterdam.nl