4,3 miljoen subsidie voor glastuinbouwgebied Wilgenlei in Bleiswijk

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 juli 2022, 17.35 uur

De uitbreiding van het warmtenet naar glastuinbouwgebied Wilgenlei is één van de 12 collectieve warmteprojecten van NieuweWarmteNu! die vanuit het Nationaal Groeifonds een definitieve toezegging  voor een subsidie van 4,3 miljoen heeft gekregen. NieuweWarmteNu! bevat collectieve warmteprojecten, waaruit veel geleerd kan worden. Deze projecten kunnen dienen als aanjager voor andere projecten die zijn geselecteerd op basis van de grootste leer-en vliegwieleffecten. Gemeente Lansingerland vroeg samen met AgroEnergy, warmtecoöperatie Wilgenlei en Warmte Samenwerking Oostland deze subsidie aan.

Warmte Samenwerking Oostland onderzoekt de mogelijkheid van een regionaal warmtenet voor de glastuinbouw en een deel van de stedelijke omgeving in het Oostland. Zowel technisch als financieel wordt een ontwerp uitgewerkt voor het beoogde warmtesysteem van de toekomst. Het glastuinbouwgebied Oostland is het op één na grootste van Nederland en verwarmt zich nu nog grotendeels met aardgas. Een deel van de kassen in Lansingerland wordt al verwarmd via een warmtenet met restwarmte en geothermie. Om dit warmtenet verder uit te kunnen breiden, is door de partijen subsidie aangevraagd om zo ook het gebied Wilgenlei aan te sluiten.

Wethouder Muis: “We zagen dat dit project goed past binnen het Groeifonds en hebben daarom de handen ineen geslagen om deze subsidie aan te vragen. Het is mooi dat wij met de Warmte Samenwerking Oostland geld hebben gekregen om het project verder te brengen, om zo de warmtevraag van onze kassen versneld duurzamer in te vullen. Juist door alle perikelen rondom de aardgasimport is het gebruik van andere warmtebronnen noodzakelijk geworden. En een bijkomend voordeel is dat er door minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen minder CO2 wordt geproduceerd.”

“Wij van warmtecoöperatie Wilgenlei zijn zeer blij met dit duwtje in de rug betreft de verduurzaaming,” vertelt Maikel van den Berg, voorzitter Warmtecoöperatie Wilgenlei. “ Er zijn zoveel ontwikkelingen gaande dat het moeilijk is om in te schatten op welke manier wij onze bedrijven op lange termijn van het gas af kunnen halen. Dat samenwerken en in een collectief deze uitdaging aan gaan, staat bij ons hoog in het vaandel. Een warmtenetwerk als dit gaat ons helpen om niet individueel maar samen naar een oplossing te kijken. De aansluiting op het RoCa netwerk geeft ons op korte termijn de mogelijkheid om op restwarmte gezonde groentes en mooie bloemen te produceren.

Grootste impact

De oorspronkelijke aanvraag betrof 32 projecten voor een som van €650 miljoen. NieuweWarmteNu! (NWN!) kreeg bijna een derde van het geld toegezegd, onder voorwaarde dat het aantal projecten ook met ongeveer een derde zou worden teruggebracht. Alleen projecten waarin veel kan worden geleerd of met de mogelijkheid andere projecten aan te jagen, mochten overblijven. Om die reden heeft de stuurgroep van NWN! gezocht naar projecten met de grootste impact daarop. Het gaat om projecten met verschillende duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw.

Er zijn ook diverse vormen van eigendom en beheer opgenomen, waarbij soms warmtebedrijven of netbedrijven de initiatiefnemer zijn en in andere projecten gemeenten of een lokale wijkcoöperatie. Binnen de projecten is ook aandacht voor innovatie, zoals grootschalige seizoensopslag van warmte. Bovendien komt er ‘een uitgebreid leer- en ontwikkelprogramma om de ervaringen die met deze zogenaamde vliegwielprojecten worden opgedaan breed te delen met toekomstige projecten. Het deelproject Wilgenlei van de Warmte Samenwerking Oostland heeft de selectie doorstaan en krijgt de subsidie toegekend. De eerste projecten van NWN! starten naar verwachting in 2023.

NieuweWarmteNu!

Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om 12 concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van 6 innovaties van NWN! te ondersteunen.

Het NWN! consortium bestaat uit de volgende partijen: warmtebedrijven Eneco, Ennatuurlijk, Essent, HVC, SVP en Vattenfall, bedrijven die werken aan energie uit de ondergrond zoals EBN, Equans, Huisman en Shell, partijen die werken aan energie uitwater zoals NWB Bank en verschillende waterschappen, de gemeenten Den Haag, Groningen, (Metropoolregio) Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, de provincies Gelderland, Limburg en Zuid-Holland, brancheorganisaties Bodemenergie Nederland, Geothermie Nederland, Netbeheer Nederland en Netwerk Aquathermie, koepelorganisaties van energiecoöperaties EnergieSamen en Energie van Utrecht, Warmtenetwerk Westland(bestaande uit enkele tuinders, HVC, Capturam en gemeenten Westland en Midden-Delfland) en Warmte Samenwerking Oostland (bestaande uit gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en Zoetermeer), kennisinstellingen Deltares en TNO, en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer nieuws

Snoeiafval gratis aan huis opgehaald