Denk mee over Wilderszijde, de eerste Lansingerlandse wijk en een wijk van de toekomst!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 juni 2020, 13.32 uur

In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk. Wilderszijde in Bergschenhoek wordt daarmee ook de eerste ‘Lansingerlandse’ wijk. Een groene, klimaat adaptieve wijk met 2.500 tot 3.000 woningen en bijpassende voorzieningen, zoals basisscholen, een gezondheidscentrum en kleinschalige commerciële voorzieningen om de hoek. De plannen voor Wilderszijde maken we niet alleen. De gemeente hoort ook graag uw mening.

Oproep

Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan werkgroepsessies en/of aan de klankbordgroep. U krijgt informatie over de plannen en onderzoeken die de basis vormen voor het nieuwe Bestemmingsplan. De leden van de werkgroep kunnen op een aantal onderwerpen feedback en input geven. De klankbordgroep kan op bepaalde onderwerpen ook een advies uitbrengen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om alleen op de hoogte te worden gehouden. Uw betrokkenheid en inbreng zijn belangrijk voor ons!

Geef u snel op

Met een brede afvaardiging van omwonenden, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in Lansingerland wisselen we graag van gedachten over de planvorming van Wilderszijde. De uitkomsten van het participatietraject presenteren wij in oktober 2020 en verwerken wij waar mogelijk in het nieuwe bestemmingsplan. Heeft u interesse? Meld u aan via wilderszijde@lansingerland.nl met uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geef aan of u alleen informatie wilt ontvangen of wilt deelnemen aan de werkgroep en/of klankbordgroep. Aanmelden kan doorlopend, maar voor de eerste sessies ontvangen wij uw gegevens graag uiterlijk vrijdag 19 juni 2020. Met het oog op de voortgang en kwaliteit van het participatietraject stellen we voor deelname aan de werkgroep en klankbordgroep bepaalde voorwaarden, zoals afspraken om deel te nemen aan de reeks bijeenkomsten. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u uiteraard nader.

Wanneer vinden de gesprekken plaats?

Op diverse momenten en manieren gaan we graag met u in gesprek, waarbij we rekening houden met de landelijke maatregelen tegen het coronavirus. Uiteraard hangen de gesprekken ook samen met het verloop van de projectplanning. We gaan er nu van uit dat we tussen eind juni en half juli en vervolgens tussen half augustus en eind september enkele (digitale) participatiesessies organiseren.

­Waar staan we nu?

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vaststelling van het Masterplan op hoofdlijnen, waarin de identiteit van de wijk en de hoofdstructuren (water, groen, verkeer en deelplannen) worden vastgelegd. Dit wordt daarna verder uitgewerkt in een nieuw Bestemmingsplan Wilderszijde. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten hiervoor op 28 november 2019 vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt eind 2020 ter inzage gelegd.

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen