Verruiming terrassen in Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 mei 2020, 12.58 uur

Op 1 juni mogen ondernemers hun horecagelegenheid en terrassen weer openen. Alles onder strikte naleving van de corona-maatregelen. Om ondernemers de helpende hand toe te steken, heeft het college van B&W op 19 mei positief besloten op een voorstel, waarin het mogelijk gemaakt wordt de oppervlakte van terrassen tijdelijk uit te breiden.

Ruimte voor uitbreiding

Door de corona-maatregelen en in het bijzonder de 1,5 meter afstand wordt het aantal gasten voor de ondernemers beperkt. Gemeente Lansingerland biedt ondernemers de mogelijkheid om extra fysieke ruimte in te nemen met hun terras, zodat dit enigszins wordt gecompenseerd. Mocht uitbreiding overdag niet mogelijk zijn, is avondopenstelling ook een optie. Uiteraard blijft er bij verruiming van de terrassen ook aandacht voor de balans tussen leefbaarheid en levendigheid van de dorpskernen en blijven veiligheidsmaatregelen van toepassing. Het college stelt zeer nadrukkelijk dat de richtlijnen van kabinet leidend zijn. Deze bepalen wat wordt toegestaan. Er is veel vertrouwen in de ondernemers, waarmee er grote eigen verantwoordelijkheid bij hen ligt om afspraken met omgeving te maken en zich te houden aan de voorschriften. Er wordt ruimte gegeven, maar wanneer de voorschriften niet worden nagekomen zal er worden gehandhaafd.

Meet-up horecaondernemers

Om ervoor te zorgen dat de gemeente en de horeca klaar staat op het moment dat de verruiming in gaat, heeft wethouder Kathy Arends, onder andere verantwoordelijk voor economie, afgelopen week een digitaal overleg met ondernemers gehad. Met een tiental ondernemers uit alle kernen heeft zij van gedachten gewisseld over mogelijkheden om invulling te geven de verruiming van het terrassenbeleid. Naast een aantal concrete vragen, werden ook de eerste ideeën geopperd voor verruiming van het terras. De komende periode gaan centrum- en wijkmanagers de ideeën die ingediend worden toetsen, waarna snel een eerste voorlopige vergunning verleend wordt. Kathy Arends: “Ik ben blij dat we als college deze verruiming mogelijk kunnen maken. Het is mooi om te zien hoe serieus ondernemers nadenken over de invulling van de 1,5 meter samenleving. Het geeft vertrouwen dat ondernemers hier zo zorgvuldig mee om gaan. De gemeente wil met deze tijdelijke maatregel de ondernemers de helpende hand toesteken en wij wensen inwoners van Lansingerland een mooi terrasseizoen!

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen