« Terug naar overzicht

Veiligheidsmonitor 2019

Dit nieuwsbericht is verlopen

Lansingerland doet dit jaar weer mee aan de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek naar criminaliteit, (on)veiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie in de eigen woonbuurt. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Met dit onderzoek willen gemeenten, politie en het Ministerie van Justitie te weten komen wat de bevolking van de veiligheid en de leefbaarheid van de woonbuurt vindt. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2020 verwacht.

Aanpak

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research voeren het onderzoek uit. Er wordt door het CBS een steekproef getrokken uit de bevolkingsbestanden van gemeenten. De geselecteerde personen krijgen persoonlijk per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In Lansingerland zijn 1.019 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. Het gemeentelijk onderzoek in Lansingerland start op vrijdag 16 augustus 2019. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.