Jaarstukken 2018

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 juni 2019, 11.28 uur

De raad ontvangt jaarlijks ter bespreking en vaststelling de jaarstukken van het college van B&W.  Het college legt hiermee aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur.

Inzien jaarstukken

De jaarstukken 2018 kunt u hier bekijken.

Vergadering commissie Algemeen Bestuur

De commissie Algemeen Bestuur vergadert over de jaarstukken op 12 juni en de raad op 27 juni 2019.

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen