Samenwerking Emissieloze kas voortgezet

Dit nieuwsbericht is verlopen.
23 april 2019, 14.53 uur

De besturen van het Afsprakenkader Emissieloze kas zetten hun samenwerking nog vier jaar voort. De gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Glastuinbouw Nederland – regio Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland blijven dus ook de komende jaren gezamenlijk werken aan een verbetering van de waterkwaliteit. In het Afsprakenkader Emissieloze kas is afgesproken dat emissies (uitworp van verontreinigde stoffen in het water) vanuit de glastuinbouw in 2027 teruggebracht zijn tot bijna nul voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

In de aanpak wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht, met de telers uit het Oostland en Westland. Door het verrichten van meer metingen door de waterschappen, het bezoeken van de bedrijven en het uitwisselen van informatie zijn er goede resultaten behaald in het terugdringen van de emissies. Vanuit de gemeenten wordt ook bij het verlenen van vergunningen de water gerelateerde zaken nadrukkelijk ter sprake gebracht. Ook de actie Schone Kast, waarbij overtollige gewasbeschermingsmiddelen worden opgehaald bij de teeltbedrijven, is onderdeel van de aanpak.

Meer nieuws

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen

Gratis bezorgen reisdocumenten