Fietsverkeer bij rotonde N471/N209 omgeleid

Dit nieuwsbericht is verlopen.
2 april 2019, 15.40 uur
Bron: Rijkswaterstaat

Bron: Rijkswaterstaat

Bouwcombinatie de Groene Boog realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de A16 Rotterdam. Onderdeel van het project A16 Rotterdam is om de huidige Doenkade tussen de rijksweg A13 en de Ankie Verbeek Ohrlaan om te bouwen naar een nieuwe snelweg, de A16 Rotterdam. De A13 en de N209 bij Rotterdam The Hague Airport worden aangepast en aangesloten op de nieuwe A16. Tevens komen er aansluitingen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan.

Afsluiting en omleiding fietspad

Begin april 2019 wordt gestart met werkzaamheden voor de aanpassing van de rotonde N471/ N209, Doenkadeplein. Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt het fietsverkeer bij de rotonde, het fietspad onder Doenkade door, vanaf 8 april 2019 omgeleid. De omleiding duurt ongeveer een jaar is ter plaatse met borden aangegeven. In de eindsituatie komt het fietspad niet meer op de huidige ligging terug. Fietsers kunnen dan gebruik maken van een nieuwe onderdoorgang onder de nieuwe A16 Rotterdam.

Omleidingstekening N471 Fietspad

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen