Herplant Bleiswijkse Zoom gestart

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 december 2018, 13:38 uur

Na een periode van bos- en kapwerkzaamheden kon Staatsbosbeheer donderdag 6 december starten met de herplant van de Bleiswijkse Zoom. Samen met leerlingen van basisschool De Wiekslag plantte wethouder Simon Fortuyn de eerste boom bij de parkeerplaats aan het eind van de Merenweg.

Ook inwoners die de Bleiswijkse Zoom een warm hart toedragen, waren van harte uitgenodigd om een handje mee te helpen. Uiteraard waren de boswachters van Staatsbosbeheer aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden.

Opbouw nieuw toekomstbestendig bos

Vanwege de essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud zijn de afgelopen maanden veel bomen gekapt in de Bleiswijkse Zoom noord. Na een periode van overlast en zware ingrepen start Staasbosbeheer nu met de opbouw van een nieuw toekomstbestendig bos. Inmiddels zijn de gebroken takken aan de bomen verwijderd, de stobben gefreesd en de percelen gefatsoeneerd en plantklaar gemaakt. Ook zijn de stammen naar de zagerijen en de snippers naar de energiecentrales afgevoerd en is er begonnen met het opknappen van de paden en wegen.

Duizenden bomen planten

De komende periode plant Staatsbosbeheer ongeveer tweehonderd (laan)bomen en duizenden stuks bosplantsoen. Langs de Merenweg ten oosten van de rotonde komt nieuwe laanbeplanting, bestaande uit eiken, iepen en lindes. In de bospercelen planten we vooral kers, berk, els, lijsterbes, eik, haagbeuk, meidoorn, sleedoorn en populier. Door een grote variatie aan soorten te gebruiken neemt de kans op ziekte af en de biodiversiteit toe.

Meer nieuws

Nieuw schoolplein geopend!

Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie