Word stembureaulid bij de verkiezingen in 2019

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 november 2018, 16:56 uur

2019 is een bijzonder verkiezingsjaar. Er zijn drie verkiezingen:

  • Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen
  • Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees Parlement.

De gemeente Lansingerland heeft 26 stembureaus en streeft per stembureau naar een gemixte samenstelling wat betreft leeftijd, ervaring en ambtelijke inzet. Een stembureau bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, waarvan er één voorzitter is. Aanvullend worden plaatsvervangende leden benoemd om de stemmen te tellen. De stembureaus zijn geopend van 7.30 – 21.00 uur. Daarna worden de stemmen op partijniveau geteld. De dag erna tellen we de uitslagen tot op detailniveau. We hebben dus veel mensen nodig om de stembureaus te bemensen!

Werving stembureauleden

Wilt u meehelpen als stembureaulid bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen en bent u op 20 maart 2019 ouder dan 18 jaar? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier 20 maart 2019. Eind januari 2019 hoort u of u geplaatst wordt op 1 van de 26 stembureaus in Lansingerland. Begin maart ontvangt u bericht op welk bureau u bent ingedeeld.

Wilt u ook of juist alleen meehelpen als stembureaulid bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier 23 mei 2019. Na de verkiezingen in maart hoort u of u geplaatst wordt op 1 van de 26 stembureaus in Lansingerland. Begin mei ontvangt u bericht op welk bureau u bent ingedeeld.

Voorbereiding stembureaulid

Om u goed voor te bereiden op de werkzaamheden op het stembureau volgt u voor aanvang van de verkiezingen een training. Dit is een e-learning via de computer gewoon bij u thuis. Is het voor u de eerste keer dat u stembureaulid bent, dan is het volgen van deze e-learning verplicht evenals het bijwonen van de kennisavond die de gemeente Lansingerland organiseert. Bent u al vaker stembureaulid geweest, dan kunt u ervoor kiezen de kennisavond bij te wonen of de e-learning te volgen. Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters zijn verplicht de voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen.

Centraal Tellen

De gemeente Lansingerland doet mee aan het Experiment Centraal Tellen. Dat betekent dat we op de verkiezingsdag na het sluiten van de stembureaus alleen nog maar op partijniveau tellen. Deze telling is de input voor een voorlopige uitslag. Daarna worden alle verkiezingsbescheiden naar het gemeentehuis gebracht.

Bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 20 maart tellen we de volgende dag, na een goede nachtrust, met een nieuwe frisse groep tellers de uitslagen tot op detailniveau onder supervisie van het gemeentelijk stembureau. Deze constructie heeft veel voordelen. Zo worden uitslagen met een grotere nauwkeurigheid vastgesteld en duurt de verkiezingsdag zelf niet meer tot diep in de nacht.

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement worden de stemmen op maandag 27 mei centraal geteld. Dit komt omdat in veel landen de verkiezingen pas op zondag worden georganiseerd en de stemopneming pas bekend mag worden gemaakt nadat álle stembussen zijn gesloten.

Consumpties en vergoeding 2019

Wij zorgen voor koffie en thee op de stembureaus. U mag hier als stembureaulid onbeperkt gebruik van maken. Lunch of diner wordt niet verzorgd op de stembureaus. U ontvangt hiervoor een vergoeding van €15,-. Dit geldt niet voor tellers.

Voor niet-medewerkers van de gemeente Lansingerland gelden onderstaande presentiegelden. De presentiegelden betreffen een vaste vergoeding. Onderbreekt een lid van het stembureau zijn of haar werkzaamheden, dan wordt de vergoeding naar rato uitbetaald. Leden van een stembureau ontvangen geen reiskostenvergoeding.

  • Een voorzitter van een stembureau ontvangt een vergoeding van €160,-
  • Een plaatsvervangend voorzitter van een stembureau ontvangt €110,-
  • Een lid van het stembureau ontvangt €110,-
  • Tellers op 21 maart of 27 mei 2019 ontvangen €50,-

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@lansingerland.nl.

Meer nieuws

Nieuw schoolplein geopend!

Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie