Zonnepanelen en zonnecollectoren

Home > Zelf Regelen > Zoek een product of dienst > Zonnepanelen en zonnecollectoren

Zonnepanelen en zonnecollectoren

 • Samenvatting

  Wilt u een zonnecollector of zonnepaneel plaatsen aan of op uw woning? In sommige gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Informatie

  Wilt u nagaan of u een vergunning nodig heeft?

  Aan de hand van het Omgevingsloket Online kunt u een vergunningcheck doen om te zien of u een vergunning nodig heeft en/of u een melding moet doen of dat u de werkzaamheden vergunningsvrij kunt uitvoeren. Na de vergunningcheck kunt u eventueel uw aanvraag indienen.

  Informatie

  Meer informatie leest u in de brochure Zonnecollectoren en Zonnepanelen. (pdf, 318 KB)

  Wilt u weten of uw dak geschikt is voor het opwekken van zonne-energie? Kijk dan op www.zonatlas.nl/lasingerland.

  Meer informatie over het besparen van energie vindt u op de websites van:

 • Aanvragen

  Hoe vraagt u de vergunning aan?

  1. Volledig digitaal

  U gaat naar het Omgevingsloket Online en vult daar alle gegevens in en voegt de gevraagde bijlagen digitaal toe aan uw aanvraag. U verzendt uw aanvraag digitaal naar de gemeente via het omgevingsloket.

  2. Schriftelijk

  U gaat naar het Omgevingsloket Online  en vult daar alle gegevens in. U print het aanvraagformulier en stuurt het samen met de gevraagde bijlagen per post naar de gemeente Lansingerland, Afdeling Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs

  Kosten

  De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in onze Tarieventabel leges 2018 vanaf titel 2. Wilt u een indicatie over wat het in uw specifieke geval gaat kosten, neemt u dan contact op met een van de medewerkers van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoonnummer 14 010.

  Wat gebeurt er met uw aanvraag?
   

  1. U dient de aanvraag om omgevingsvergunning schriftelijk of digitaal in bij de gemeente.
  2. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging en publiceert uw aanvraag op de gemeentelijke website. De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. Als blijkt dat er documenten ontbreken, dan informeren wij u hierover. Hierbij geven we aan binnen welk termijn u de ontbrekende documenten moet aanleveren. Ook kijken wij of de aanvraag binnen de reguliere procedure past (8 weken) of dat de uitgebreide procedure van toepassing is (6 maanden).
  3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet.
  4. De gemeente laat u binnen 8 weken of 6 maanden weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend. De termijn die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Het kan zijn dat de beslistermijn eenmalig met 6 weken wordt verlengd. U ontvangt een brief met ons besluit. Ook publiceren wij op onze website dat er een besluit is genomen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend, dit geldt niet als de procedure van 6 maanden van toepassing is.
 • Zie ook

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

beoordeel deze pagina