Vestiging / hervestiging vanuit het buitenland

Home > Zelf Regelen > Zoek een product of dienst > Vestiging / hervestiging vanuit het buitenland

Vestiging / hervestiging vanuit het buitenland

 • Samenvatting

  Vestiging

  Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen? Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte bij de gemeente in het gemeentehuis in Bergschenhoek. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 010. Belt u vanuit het buitenland dan zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 010 800 4000.

 • Informatie

  Hervestiging

  Komt u uit het buitenland en heeft u ooit in Nederland gewoond en stond u ook ingeschreven in de basisregistratie personen? Dan doet u binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk aangifte bij de gemeente in het gemeentehuis in Bergschenhoek. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 010. Belt u vanuit het buitenland dan zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 010 800 4000. U vult het formulier aangifte hervestiging in Nederland (pdf, 129 KB) in voor elk lid van uw gezin en u neemt dit mee naar de afspraak. Heeft u minderjarige kinderen dan neemt u deze ook mee naar de afspraak.

  Procedure

  Uiterlijk 4 weken na de door u opgegeven verhuisdatum ontvangt u van de afdeling Publiekszaken een bevestiging van uw inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) met uw burgerservicenummer (BSN).

  Inwonen of samenwonen

  Gaat u bij iemand inwonen of gaat u samenwonen. U heeft dan schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.

  U kunt dit op de volgende manier doen. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig:

  Aanvraagformulier toestemming hoofdbewoner

  Heeft u geen DigiD-inlogcode dan vult u het aanvraagformulier toestemming hoofdbewoner in. (pdf, 86 KB)

  De Nederlandse Antillen

  Komt u vanuit Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten. Dan heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Daarnaast moet u documenten laten zien van levensgebeurtenissen in uw tijd in het buitenland. U kunt hierbij denken aan een huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, erkenningsakte, echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. Misschien moet u deze akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente 

 • Zie ook

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

Wat vindt u waar in Bergschenhoek?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bergschenhoek

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bergschenhoek

Wetenswaardigheden in Bergschenhoek

Wat vindt u waar in Berkel en Rodenrijs?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Berkel en Rodenrijs

Vind een locatie

Werkzaamheden in Berkel en Rodenrijs

Wetenswaardigheden in Berkel en Rodenrijs

Wat vindt u waar in Bleiswijk?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bleiswijk

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bleiswijk

Wetenswaardigheden in Bleiswijk

beoordeel deze pagina