Bijstand, uitkering aanvragen

Home > Zelf Regelen > Zoek een product of dienst > Bijstand, uitkering aanvragen

Bijstand, uitkering aanvragen

 • Samenvatting

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag deze uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

 • Informatie

  Bent u onlangs in onze gemeente komen wonen. En ontving u in uw vorige gemeente een uitkering. Dan krijgt u niet automatisch dezelfde uitkering in onze gemeente. Het uitkeringsbeleid verschilt per gemeente. Zodra u in onze gemeente woont vraagt u bij de gemeente opnieuw een uitkering aan. U belt hiervoor het team Participatie tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.30 uur via telefoonnummer 14 010.

  Bijstandsnormen

  De bijstandsnormen worden halfjaarlijks aangepast. De bijstandsnormen hangen af van uw persoonlijke situatie. De bedragen netto per maand kunt u lezen op de website van de rijksoverheid

  Terugbetalen en boete

  Uitkeringsgerechtigden moeten bij overtredingen het teveel ontvangen geld volledig terugbetalen. Daar bovenop legt de gemeente hetzelfde bedrag als boete op, dus 100 % van het teveel ontvangen uitkeringsbedrag. Bij herhaling wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Een voorbeeld: wie € 10.000,- teveel Wwb heeft ontvangen, moet € 20.000 terugbetalen. Bij herhaling kan dat zelfs oplopen tot €  25.000,-. Daarnaast kan de gemeente na de tweede overtreding een bijstandsuitkering maximaal drie maanden stopzetten en is schuldhulpverlening niet mogelijk.

  Informatie

  Op de website www.werk.nl vindt u alle informatie en veel gestelde vragen over het aanvragen van een ww- en bijstandsuitkering en het inschrijven als werkzoekende bij het UWV.

 • Aanvragen

  Voor het aanvragen van een uitkering vult u eerst het formulier verzoek om hulp in. U kunt dit op de volgende manier doen. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.


  Formulier verzoek om hulp Jeugd /  Participatie / Wmo
   

  Heeft u geen DigiD-inlogcode dan vult u het formulier verzoek om hulp Jeugd / Participatie / Wmo in.

  Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op.

  Voordat u een bijstandsuitkering kan aanvragen, moet u vier weken actief naar werk zoeken. Ook moet u bekijken of u nog onderwijs kunt volgen of uw oude opleiding kunt afmaken.

  In deze zoekperiode kunt u nog geen bijstandsuitkering aanvragen. Tijdens de zoekperiode krijgt u een afspraak voor een voorlichtingsgesprek met De Jonge Krijger. U komt hiervoor naar het gemeentehuis in Bergschenhoek. Tijdens het voorlichtingsgesprek worden afspraken met u gemaakt over scholing en werk. U moet deze afspraken nakomen.

  Lukt het niet om binnen 4 weken werk te vinden en/of een opleiding te vinden en heeft u hiervan bewijsstukken, zoals sollicitatiebrieven, afwijzingen daarop en verklaringen van opleidingsinstituten, dan kunt u contact opnemen met uw consulent Participatie voor een vervolgtraject. Uw consulent Participatie is op werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14 010.

  Procedure

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. U krijgt vanzelf bericht of u een bijstandsuitkering krijgt.
  Let op! Uw medewerking aan het re-integratietraject kan van invloed zijn op (de hoogte van) uw bijstandsuitkering. De uitkering kan ook worden verlaagd of stopgezet als u zich misdraagt of als u fraude pleegt.

  Wanneer is er sprake van fraude?

  We spreken van fraude als iemand teveel uitkering heeft ontvangen, omdat:

  • Hij of zij onvolledige en/of onjuiste informatie heeft doorgegeven,
  • Hij of zij de informatie te laat heeft doorgegeven.

  In deze gevallen vordert de gemeente het teveel ontvangen bedrag volledig terug. Daarnaast registreert de gemeente dat de uitkeringsgerechtigde verkeerde informatie heeft doorgegeven.

  In welke situaties moet u extra alert zijn?

  U ontvangt een bijstandsuitkering als aanvulling op uw eigen inkomsten tot het normbedrag dat in uw persoonlijke situatie geldt om rond te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Het kan gebeuren dat u onbewust de uitkeringsregels overtreedt. Daarom moet u alert zijn op de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen.

  • Veranderingen in uw leefsituatie. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, of woont u samen? Als u samenwoont kan uw uitkering namelijk lager uitvallen. Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Dus als er iets verandert in uw leefsituatie moet u dat melden.
  • Het verrichten van betaald werk. Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt, dan bent u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten te melden.
  • Het hebben van eigen vermogen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Dit bedrag staat in uw beschikking bij aanvang van uw uitkering. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels.

  Zo voorkomt u problemen

  Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Wij informeren u graag over uw situatie. U kunt contact opnemen met de gemeente Lansingerland tussen 09.00 en 10.30 uur via telefoonnummer 14 010.

 • Veel gestelde vragen

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

beoordeel deze pagina