Uitslag asbestinventarisatierapport GGD sporthal Berghonk

Home > Zelf Regelen > Nieuws > Uitslag asbestinventarisatierapport GGD sporthal Berghonk

Uitslag asbestinventarisatierapport GGD sporthal Berghonk

afbeelding sporthal Berghonk

In opdracht van de gemeente heeft een gespecialiseerd ingenieursbureau een onderzoek gedaan naar de concentratie asbest en de verspreiding daarvan in sporthal Berghonk in Bergschenhoek. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er in de meterkast, entree en de centrale hal van het Berghonk asbest is aangetroffen. In alle andere ruimten is géén asbest aangetroffen, deze ruimten zijn schoon.

Gezondheidsadvies GGD

Het gezondheidsadvies van de GGD luidt als volgt: “Naar aanleiding van de resultaten in het asbestinventarisatierapport zijn voor de gebruikers van de sporthal geen gezondheidseffecten te verwachten als gevolg van het inademen van asbest. Om te kunnen beoordelen of bezoekers of werknemers van de sporthal een risico hebben gelopen, is een inschatting nodig van de hoeveelheid asbest die de bewoners hebben kunnen inademen en de tijdsperiode waarin dit mogelijk is geweest. Uit het inventarisatierapport blijkt dat in de centrale hal asbest is aangetroffen. Uit de resultaten van de luchtmonsters blijkt echter dat er niet of nauwelijks asbest in de lucht aanwezig was. Daarnaast zullen de gebruikers die in de centrale hal zijn geweest, hier maar korte tijd geweest zijn.”  

Sporthal voorlopig gesloten

De sporthal is voorlopig gesloten voor opruimwerkzaamheden. De gemeente heeft opdracht gegeven om het Berghonk te saneren. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de saneringswerkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Zodra de saneringswerkzaamheden afgerond zijn, is de sporthal weer toegankelijk. Op maandag 7 augustus hebben gebruikers van de sporthal hierover een brief ontvangen.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Stephan Leewis of Dewi Klijnsmit van de afdeling Economische en Maatschappelijk Ontwikkeling via telefoonnummer 14010. 

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

Wat vindt u waar in Bergschenhoek?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bergschenhoek

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bergschenhoek

Wetenswaardigheden in Bergschenhoek

Wat vindt u waar in Berkel en Rodenrijs?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Berkel en Rodenrijs

Vind een locatie

Werkzaamheden in Berkel en Rodenrijs

Wetenswaardigheden in Berkel en Rodenrijs

Wat vindt u waar in Bleiswijk?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bleiswijk

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bleiswijk

Wetenswaardigheden in Bleiswijk

beoordeel deze pagina