Lansingerland verlaagt lokale lasten voor inwoners!

Home > Zelf Regelen > Nieuws > Lansingerland verlaagt lokale lasten voor inwoners!

Lansingerland verlaagt lokale lasten voor inwoners!

In de Kadernota 2018 (pdf, 320kB) stelt het College van B&W voor om de lokale belastingen voor haar inwoners verder te verlagen.

Naast een verlaging van het OZB-tarief met 3% stelt het college ook voor om het voordeel op de afvalstoffenheffing terug te geven aan haar inwoners.

Lastenverlichting

Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 273.000) betekenen de plannen voor 2018 een daling van € 92,34 per jaar:

Verlaging OZB € 11,19
Verlaging Afvalstoffenheffing € 16,68
Eenmalige korting op Afvalstoffenheffing € 68,55
Verhoging Rioolheffing - € 4,08
Totaal € 92,34

De verlaging van de afvalstoffenheffing wordt voor een groot deel gerealiseerd dankzij het succesvol scheiden van het huisvuil door de inwoners van Lansingerland.

Achtergrond

Het college is in 2014 gestart in een moeilijke financiële periode, waarbij de gemeente onder preventief toezicht van de provincie stond . Ook stond Lansingerland in de top tien van Nederlandse gemeenten wat betreft hoogste schuldenlast per inwoner. In het collegeprogramma 2014-2018 getiteld: “Delen, Durven, Doen” vormde het op orde brengen van de financiën daarom het belangrijkste speerpunt. Wethouder Abee van financiën: “We hebben de financiën op eigen kracht weer op orde gekregen en de lastenverlichting voor onze bedrijven en inwoners zet nu al het derde jaar op rij door. Het is mooi dat we dit samen met inwoners en gemeenteraad bereikt hebben.” 

Financiën op orde

Door forse bezuinigingen, het op orde brengen van de gemeentelijke financiële organisatie en degelijk financieel beleid zijn de financiën van de gemeente sterk verbeterd. Wethouder Abee: “Ik durf zelfs te stellen dat de gemeentefinanciën ook voor de komende jaren weer gezond zijn. Dit geeft ons de ruimte om naast het verlagen van de lokale lasten verder te werken aan het verhogen van het weerstandsvermogen (financiële buffer) en het verlagen van de gemeentelijke schuldenlast.”

Speerpunten

Behalve de mogelijkheid om bestaand beleid aan te passen en de OZB te verlagen is er zelfs ruimte om nieuw beleid vorm te geven, met als doel de speerpunten uit het collegeprogramma “Delen, durven, doen! 2011-2018” te realiseren:

  • Naast het op orde brengen van de financiën heeft het college met succes kansen gecreëerd voor de verkoop van gronden voor bedrijven en woningen. De woningmarkt is volledig aangetrokken en ook de verkoop van bedrijfskavels komt goed op gang met onder andere de verkoop bedrijfskavels op Leeuwenhoekweg en Oudeland. De gemeente blijft echter sterk afhankelijk van de verkoop van gronden voor het verder afbouwen van haar schuld en het verder verlagen van de lokale lasten tot een gemiddeld niveau. Maar met de komst van NS Station Lansingerland-Zoetermeer en plannen voor een energie neutrale railterminal in Bleiswijk ziet wethouder Abee een structurele versterking van de lokale economie als geheel en het innovatieve glastuinbouwcluster in het bijzonder.
  • Het college streeft naar een samenleving waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen en een samenleving van betrokken inwoners. Wethouder, sociale zaken en welzijn, Ankie van Tatenhove: “De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de transitie van het sociale domein in goede banen te leiden. We doen meer met minder geld zonder dat we tekorten hebben: dat is een prima prestatie. In 2018 wil ik me verder inzetten voor cultuur, het behoud van de Biesieklette Westpolder, beschut werken en uitbreiding van de sportfaciliteiten om het groeiende aantal inwoners te faciliteren.”
  • Een duurzame samenleving is beter voor de toekomst van mens en milieu. “Daarom streven we aan de hand van het actieprogramma Realistisch Duurzaam naar een duurzame en energie-neutrale gemeente”, aldus wethouder natuur en milieu, Jeroen Heuvelink. “We leveren in 2018 een bijdrage aan energiebesparing en het project ‘Van gas los’, maar ook aan de Warmterotonde vanuit de Botlek en het glastuinbouwcluster.”
  • We gaan verder met Gewoon Doen! Wethouder Fortuyn, burgerparticipatie en dienstverlening: “Dat betekent voor mij en de organisatie, luisteren naar onze inwoners en daarnaar handelen, enerzijds door digitalisering, maar ook door verruiming openingstijden en wijkgericht werken.”

Gemeenteraad bespreekt Kadernota 2018

De Kadernota 2018 is op 19 mei naar de gemeenteraad gestuurd. De raad bespreekt de Kadernota 2018 in de vergadering gezamenlijke commissies van 14 juni en in de gemeenteraadsvergadering van 29 juni.

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

Wat vindt u waar in Bergschenhoek?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bergschenhoek

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bergschenhoek

Wetenswaardigheden in Bergschenhoek

Wat vindt u waar in Berkel en Rodenrijs?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Berkel en Rodenrijs

Vind een locatie

Werkzaamheden in Berkel en Rodenrijs

Wetenswaardigheden in Berkel en Rodenrijs

Wat vindt u waar in Bleiswijk?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bleiswijk

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bleiswijk

Wetenswaardigheden in Bleiswijk

beoordeel deze pagina