Inloopbijeenkomst werkzaamheden Zuidersingel-West

Home > Zelf Regelen > Nieuws > Inloopbijeenkomst werkzaamheden Zuidersingel-West

Inloopbijeenkomst werkzaamheden Zuidersingel-West

foto inloopbijeenkomst Zuidersingel West

De komende tijd staan er meerdere werkzaamheden gepland voor het westelijke deel van de Zuidersingel (tussen de Laan van Koot en de Molenweg) in Berkel en Rodenrijs.

Allereerst zijn er de vele woningbouwprojecten. Deze maken het voor de gemeente vooralsnog niet mogelijk om de weg te reconstrueren. De aanpassingen aan de waterhuishouding pakken we echter wel al met voorrang op. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland zijn hiervoor plannen gemaakt. Hierbij gaan enkele oppervlaktewaterpeilen wijzigen. De aanleg of verbetering van duikers, inlaten en stuwen hangt daar mee samen.

Positieve reacties tijdens inloopbijeenkomst

Belanghebbenden zijn hierover schriftelijk geïnformeerd en op donderdag 29 maart was er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis om de plannen te bespreken. Hierbij waren zowel mensen van het Hoogheemraadschap als de gemeente aanwezig. Wij hebben ongeveer 20 inwoners gesproken. Zij waren positief over de plannen.

De plannen worden nu verder uitgewerkt en naar verwachting is er in het najaar een nieuw peilbesluit vastgesteld. Vervolgens kunnen we de maatregelen gaan uitvoeren.

Werkzaamheden Stedin

Stedin was ook aanwezig bij de inloopbijeenkomst. Zij starten namelijk in april 2018 met de aanleg van een nieuw middenspanningstracé in de weg van Zuidersingel-West. Dit tracé gaat de nieuwe vestiging van Koppert aan de Molenweg van elektriciteit voorzien.

Bewoners houden wij op de hoogte van de ontwikkelingen via informatiebrieven en onze website bij werkzaamheden Zuidersingel West.

foto inloopbijeenkomst Zuidersingel West

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

Wat vindt u waar in Bergschenhoek?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bergschenhoek

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bergschenhoek

Wetenswaardigheden in Bergschenhoek

Wat vindt u waar in Berkel en Rodenrijs?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Berkel en Rodenrijs

Vind een locatie

Werkzaamheden in Berkel en Rodenrijs

Wetenswaardigheden in Berkel en Rodenrijs

Wat vindt u waar in Bleiswijk?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bleiswijk

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bleiswijk

Wetenswaardigheden in Bleiswijk

beoordeel deze pagina