Inloopavond essentaksterfte Rottemeren en watercompensatie A16

Home > Zelf Regelen > Nieuws > Inloopavond essentaksterfte Rottemeren en watercompensatie A16

Inloopavond essentaksterfte Rottemeren en watercompensatie A16

afbeelding essen

Staatsbosbeheer organiseert op dinsdag 24 april een inloopavond over de essentaksterfte in de Rottemeren.

De essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor zo’n 90% van de essen in Nederland dood gaat. Daarom start Staatsbosbeheer binnenkort, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met de aanpak van de essentaksterfte in de Rottemeren.

Daarnaast krijgen bezoekers van de inloopavond informatie over de 4,3 hectare aan extra waterberging die het schap in het recreatiegebied Rottemeren creëert vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam. U bent tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom in het clubgebouw van Ijsclub Bleiswijk, Lange Vaart 17a in Bleiswijk. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Zieke essen

De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van de essentaksterfte, zo’n 90% van de bomen gaat dood. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. De Bleiswijkse Zoom noord is het eerst aan de beurt. In april en mei worden de zieke bomen gemarkeerd, vanaf augustus worden ze gekapt en afgevoerd. Volgend jaar volgen andere deelgebieden. Mochten in de rest van het Rottemerengebied zieke essen acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden deze verwijderd. Bekijk ook de film op YouTube van Staatsbosbeheer over essentaksterfte.

Regulier onderhoud en herplant

Om overlast voor zowel het gebied als bezoekers te beperken, voert Staatsbosbeheer tegelijkertijd het reguliere onderhoud uit. Hierbij halen we indien nodig bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Door het verwijderen van de zieke essen en andere bomen, ontstaan gaten in het bos. Op plekken waar dat nodig is, planten we een variatie aan boomsoorten terug, zodat een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat en de risico’s op ziektes gespreid worden.

Watercompensatie

Rijkswaterstaat gaat vanaf volgend jaar de A16 Rotterdam aanleggen, zo’n 2 km loopt door het Lage Bergse Bos. De komst van de rijksweg heeft gevolgen voor de waterhuishouding in het recreatiegebied Rottemeren: door verharding van het oppervlak met asfalt vermindert de hoeveelheid grond die water kan opnemen. Ook verdwijnen enkele watergangen. Daarom creëert Recreatieschap Rottemeren in opdracht van Rijkswaterstaat 4,3 hectare aan extra waterpartijen in het peilgebied, waar water kan worden geborgen. Dit wordt watercompensatie genoemd. Hiervoor zijn, in overleg met Natuur- en Vogelwacht Rotta en andere belanghebbenden, vier locaties gekozen. Het gaat om het Kooibos aan de Rottebandreef, een gebied ten zuiden van het Ridderzwampad bij de Wiebertjes, de verbreding van de Kooitocht aan de Anthony Lionweg en van een watergang tussen de Kooitocht en het Stekelzwampad. Op de eerste twee locaties worden bomen gekapt (bij het Kooibos gaat het vooral om zieke essen), op alle locaties wordt grond afgegraven en afgevoerd, in totaal 70.000 m3. Daarna worden de oevers van de waterpartijen ingericht met riet en struweel en daarmee aantrekkelijk voor watervogels. Met de gemeente Lansingerland is afgesproken dat Rijkswaterstaat de gekapte bomen compenseert in de Vlinderstrik in Bergschenhoek.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de essentaksterfte, de watercompensatie of de aanleg van de A16 Rotterdam? Kijk op staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte, heerlijkbuiten.nl/recreatieschaprottemeren en A16Rotterdam.nl.

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

Wat vindt u waar in Bergschenhoek?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bergschenhoek

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bergschenhoek

Wetenswaardigheden in Bergschenhoek

Wat vindt u waar in Berkel en Rodenrijs?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Berkel en Rodenrijs

Vind een locatie

Werkzaamheden in Berkel en Rodenrijs

Wetenswaardigheden in Berkel en Rodenrijs

Wat vindt u waar in Bleiswijk?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bleiswijk

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bleiswijk

Wetenswaardigheden in Bleiswijk

beoordeel deze pagina