Herinrichting en openstelling Noordeindseweg in voorbereiding

Home > Zelf Regelen > Nieuws > Herinrichting en openstelling Noordeindseweg in voorbereiding

Herinrichting en openstelling Noordeindseweg in voorbereiding

Vorig jaar maart heeft de gemeenteraad als onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel besloten de Noordeindseweg in noordelijke richting open te stellen. Ook is het besluit genomen om de Noordeindseweg, tussen de Herenstraat en de rotonde Noordeindseweg-Oostmeerlaan-Planetenweg als 30 km-zone in te richten. De gemeente start met de uitwerking van dit project.

Openstelling Noordeindseweg

Hoe de openstelling van de Noordeindseweg daadwerkelijk wordt vormgegeven is nog niet bepaald. Wel is vorig jaar een eerste variantenstudie gedaan. Deze moet nog nader uitgewerkt worden. Daarom wordt de bestaande situatie eerst goed in beeld gebracht. Hiervoor vinden op korte termijn metingen en inspecties aan de Noordeindseweg plaats.

Herinrichting Noordeindseweg

Naast de openstelling van de Noordeindseweg is door de raad een besluit genomen dat de Noordeindseweg erftoegangsweg wordt. De weg is nu zo ingericht dat het verkeer er gemiddeld 50 km/h kan rijden. Een erftoegangsweg kent een maximale snelheid van 30 km/h. Daarvoor is een andere inrichting van de weg noodzakelijk. Bij de herinrichting gaat er speciale aandacht uit naar de verkeersveiligheid van de kruising Krugerlaan – Oudelandselaan - Noordeindseweg. Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap van Delfland geconstateerd dat een gedeelte van de kade, ter hoogte van de Wilgenlaan, niet aan de vereiste hoogte voldoet. Ook dit nemen we mee in het ontwerpproces.

Vervolg

De komende maanden brengen we de bestaande situatie goed in beeld en werken we de variantenstudie uit. Op basis hiervan wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Belanghebbenden krijgen na deze uitwerking de mogelijkheid hierover mee te praten. We verwachten dat dit rond december 2017/januari 2018 is. Daarna werken we het voorlopig ontwerp uit tot een definitief ontwerp. Dan kan de gemeenteraad er een besluit over nemen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het voorbereidings- en ontwerpproces? Neemt u dan contact op met Maarten Soeteman van de afdeling Beheer & Onderhoud. Heeft u vragen over de besluiten van de gemeenteraad rondom de Uitwerking Mobiliteitsplan Berkel dan kunt u contact opnemen met Maarten Batenburg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 010. Ook kunt u uw vraag stellen via e-mail info@lansingerland.nl onder vermelding van “POR285 - Herinrichting Noordeindseweg”.

Wat ging hieraan vooraf: www.lansingerland.nl/berkelbereikbaar 

Bewonersbrief omwonenden: Start voorbereiding herinrichting Noordeindseweg

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

Wat vindt u waar in Bergschenhoek?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bergschenhoek

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bergschenhoek

Wetenswaardigheden in Bergschenhoek

Wat vindt u waar in Berkel en Rodenrijs?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Berkel en Rodenrijs

Vind een locatie

Werkzaamheden in Berkel en Rodenrijs

Wetenswaardigheden in Berkel en Rodenrijs

Wat vindt u waar in Bleiswijk?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bleiswijk

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bleiswijk

Wetenswaardigheden in Bleiswijk

beoordeel deze pagina