Inkomensondersteuning

Home > Zelf Regelen > Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning

De gemeente Lansingerland geeft inkomensondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. De gemeente hanteert drie doelgroepen. Mogelijk valt u onder een of meerdere van deze doelgroepen. Als dat het geval is, dan hebt u misschien recht op inkomensondersteuning.

Verdeling in doelgroepen

  1. Inwoners met een laag inkomen;
  2. Kinderen tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen;
  3. Inwoners met bijzondere kosten die deze niet zelf kunnen betalen.

Instrumenten

Voor elke doelgroep heeft de gemeente Lansingerland een aantal vormen van inkomensondersteuning. Wij noemen dit instrumenten.

Inkomensgrens

Voor elk instrument geldt een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Een van deze voorwaarden is de zogenaamde inkomensgrens. Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens die hiervoor bij een instrument staat, dan heeft u geen recht op dat instrument. De inkomensgrenzen verschillen per instrument.

De inkomensgrens is een percentage van uw bijstandsnorm. Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, maar een ander inkomen heeft, dan wordt uw inkomensgrens bepaald op basis van uw persoonlijke situatie. Hieronder staan de maximale inkomensgrenzen zoals deze gelden per 1 januari 2018:

Maximale inkomensgrenzen per 1 januari 2015
Inwoners 100% 110% 115% 120% 130%
Alleenstaanden € 992,12 €  1.091,33 €  1.140,94 € 1.190,54  €  1.289,76
Gehuwden € 1.417,32 €  1.559,05 €  1.692,92 €  1.700,78 €  1.842,52

Let op: uw daadwerkelijke inkomensgrens kan lager zijn, bijvoorbeeld als u met meerderjarige personen samenwoont. De consulent van de gemeente beoordeelt uw situatie en stelt uw inkomensgrens vast.

Vermogen

Naast uw inkomen is ook uw vermogen van belang voor het recht op inkomensondersteuning. Per instrument beoordeelt uw consulent of uw vermogen niet te hoog is.

Doelgroep 1: inwoners met een laag inkomen

Doelgroep 2: kinderen tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen

Doelgroep 3: inwoners met bijzondere kosten die deze niet zelf kunnen betalen

Deel deze pagina

Bezoekadressen

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek

Servicepunt Bleiswijk
Dorpsstraat 7
2665 BG  Bleiswijk

Openingstijden

Wat vindt u waar in Bergschenhoek?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bergschenhoek

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bergschenhoek

Wetenswaardigheden in Bergschenhoek

Wat vindt u waar in Berkel en Rodenrijs?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Berkel en Rodenrijs

Vind een locatie

Werkzaamheden in Berkel en Rodenrijs

Wetenswaardigheden in Berkel en Rodenrijs

Wat vindt u waar in Bleiswijk?

Vind een voorziening

Nieuwbouw in Bleiswijk

Vind een locatie

Werkzaamheden in Bleiswijk

Wetenswaardigheden in Bleiswijk

beoordeel deze pagina