Centrumontwikkeling Berkel en Rodenrijs

In het centrum van Berkel en Rodenrijs vinden er de komende jaren veel ontwikkelingen plaats. Op meerdere plaatsen in het Centrum van Berkel en Rodenrijs bouwen wij nieuwe woningen. Ook het winkelcentrum breiden wij uit. Op deze pagina leest u hier meer over.

Winkelcentrum

Impressie winkelcentrum Berkel West

Wij breiden het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs uit aan de westkant, ter hoogte van de Westersingel. Berkel wordt het hoofdwinkelcentrum van de gemeente. Door de groei van de bevolking neemt de behoefte aan voorzieningen toe.

Start werkzaamheden uitbreiding winkelcentrum Berkel

De ontwikkelcombinatie ABB Bouwgroep en Waaijer Projectrealisatie start in januari 2020 met de bouw van de eerste fase van het centrumplan. Dit zijn de blokken 1 tot en met 4. In blok 1 komt onder andere de Lidl en een openbare parkeergarage. Blokken 2 en 4 zijn winkels en horeca op de begane grond met daarboven appartementen. In blok 3 komt een appartementengebouw.

Afbeelding met fasen winkelcentrum

Voordat de ontwikkelaar kan starten met de bouw, moet de gemeente voorbereidende werkzaamheden verrichten (de gronden bouwrijp maken). Dit betekent onder andere:

  • het slopen van het houten gebouw tussen de Röntgenstraat en de Westersingel
  • het vervangen van kabels, leidingen en riolering
  • het graven en dempen van watergangen
  • het op de gewenste hoogte brengen van het maaiveld
  • het realiseren van een route voor het bouwverkeer
  • het realiseren van een tijdelijke verbinding voor fietsers naar de scholen

 

Belangrijke aandachtspunten tijdens de werkzaamheden zijn het behouden van voldoende parkeergelegenheid en een goede en veilige bereikbaarheid van de winkels, woningen en scholen.

Om het vervallen van parkeerplaatsen op te vangen, is vorig jaar al een tijdelijk geasfalteerd parkeerterrein aangelegd op de hoek van de Gemeentewerf en de Westersingel. Met bewegwijzering zorgen wij ervoor dat u het centrumgebied op een goede en veilige manier kunt bereiken.

Op de website Berkel Centrum West vindt u informatie over de uitbreiding van het winkelcentrum. Geïnteresseerden in horeca, winkels en woningen kunnen zich aanmelden via deze website.