BovenBerkel II

De gemeenteraad van Lansingerland heeft in 2013 ingestemd met de regeling Ruimte voor Ruimte Groenzoom. Dit besluit betekent dat er in Lansingerland langs de Noordersingel (en op een enkele locatie langs de Meerweg) in Berkel en Rodenrijs 52 Ruimte voor Ruimte rechten kunnen worden verkocht.

Wat is de Ruimte voor Ruimte-regeling?

De Ruimte voor Ruimte-regeling gebruikt de gemeente om een deel van de aanleg van de Groenzoom te bekostigen. Voor de Groenzoom zijn percelen grond met kassen, loodsen en woningen aangekocht en gesloopt. Het slopen heeft het recht gegeven om woningen terug te bouwen aan de rand van de Groenzoom: wat in het midden van het gebied gesloopt is, mag deels aan de rand worden teruggebouwd.

Wat betekent de Ruimte voor Ruimte-regeling voor omwonenden?

De gemeente heeft gronden langs de Noordersingel in eigendom. Deze gronden kunnen we verkopen met het recht om een woning te bouwen. Ook mensen die zelf grond tussen de Noordersingel en de Groenzoom in hun bezit hebben kunnen gebruik maken van deze regeling. Op verschillende plekken in het gebied wordt de mogelijkheid geboden een recht kopen om de bouw van een woning mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Groenzoom

In het bestemmingsplan Groenzoom is op diverse percelen tussen de Noordersingel en de Groenzoom een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze bevoegdheid maakt het mogelijk om, tegen aankoop van een recht, de percelen te voorzien van een woningbouwbestemming en zo de bouw van 1 of meerdere woningen mogelijk te maken.