Vergroten biodiversiteit Annie M.G. Schmidtpark

Van: november 2019 tot en met eind februari 2020

Als gemeente willen we meer aandacht besteden aan biodiversiteit. Dit realiseren wij in het Annie M.G. Schmidtpark door onder andere een aangepaste vorm van grasbeheer waarmee we bloemen- en kruidenrijkdom stimuleren en door oevers natuurvriendelijker te maken. Ook planten wij struweelbosjes. Dit zijn begroeiingen van struiken en bomen die meestal niet hoger worden dan 5 meter. Daarmee kan een veelzijdigheid aan wilde planten en dierenleven worden gestimuleerd.

Wat gaan we doen?

De begroeiing wordt met aanleg en beheer specifiek op deze natuurfuncties afgestemd: het inbrengen van wilde plantenzaden, bloem- en vruchtenrijke struiken en speciale samenstelling van bosschages. Bovendien worden ook specifieke faunavoorzieningen ingebracht om bepaalde soorten nog te helpen zoals bijvoorbeeld insectenverblijfsplaatsen en takkenrillen. In de toekomst willen we hier ook bijvoorbeeld een oever-zwaluwwand en een amfibieënpoel aan toevoegen. Door de struweelbosjes (struiken van 1 tot 5 meter hoog) alleen te plaatsen op de parkwal (de zone die aansluit op de HSL) blijft in de rest van het park de openheid behouden. Op die manier behouden we de overzichtelijkheid en veiligheid in het park.

Op onderstaande tekening ziet u, in het donkergroen, de locaties waar de biodiversiteit wordt vergroot.

Wanneer voeren wij de werkzaamheden uit?

De werkzaamheden beginnen eind november 2019 en afhankelijk van het weer worden ze uiterlijk eind februari 2020 afgerond.

Plantensoorten

De nieuwe ecologische plantsoenvakken worden aangeplant met de onderstaande plantensoorten. De boomvormers zullen doorgroeien naar 6 tot 8 meter hoogte, het bosplantsoen zal uiteindelijk 4 tot 5 meter hoog worden.

Boomvormers

 • Corylus avellana – Hazelaar
 • Crataegus monogyna – Eénstijlige meidoorn
 • Malus sylvestris -Wilde appel
 • Prunus padus – Inheemse vogelkers
 • Salix caprea – Waterwilg
 • Sorbus aucuparia – Lijsterbes

Bosplantsoen

 • Amelanchier lamarcii – Amerikaans krentenboompje
 • Aronia melanocarpa – Zwarte appelbes
 • Cornus sanguineum – Rode kornoelje
 • Euonymus europaeus – Kardinaalsmuts
 • Hedera colchica – Struikklimop
 • Ligustrum vulgare – Wilde liguster
 • Rhamnus catharticus – Wegedoorn
 • Rhamnus frangula – Vuilboom
 • Prunus spinosa – Sleedoorn
 • Ribes nigrum – Zwarte bes
 • Ribes rubrum – Aalbes
 • Rosa canina – Hondsroos
 • Sambucus nigra – Gewone vlier
 • Sambucus racemosa – Trosvlier
 • Viburnum opulus – Gelderse roos