Bergschenhoek: Opknapbeurt Wijk Dorp Noord-Oost

Wijk Dorp Noord-Oost wordt opgeknapt. De plannen zijn:

  • het vervangen en aanpassen van de riolering, zodat deze meer klimaatbestendig wordt
  • het doorvoeren van duurzame maatregelen, zoals de openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen
  • samen met de bewoners opnieuw inrichten van de openbare ruimte

Riolering

Er komt een gescheiden rioolstelsel. Dit zorgt ervoor dat hemelwater (regen, sneeuw of hagel) in de bodem en sloten terecht komt en niet naar de rioolzuivering gaat. Het is duurzaam om regenwater tijdelijk in de bodem vast te houden. Hierdoor schommelt de grondwaterstand minder en zijn er minder piekbelastingen op het slootwater. In het huidige plan is een waterbergende fundering opgenomen onder de weg. Dit is een van de maatregelen in het plan die bijdragen aan het tijdelijk vasthouden van regenwater in de bodem.

Regenwater gescheiden afvoeren

Hoe meer hemelwater niet naar de zuivering gaat, hoe beter! Door het regenwater van de daken ook aan te sluiten op de waterverbinding naar de sloten wordt nog meer hemelwater gescheiden. Of dat mogelijk is, hangt van allerlei kenmerken af. Dit wordt momenteel nog uitgezocht.

Duurzame maatregelen

Alle lampen in de lantaarnpalen worden vervangen door energiezuinige LED-lampen. Daarnaast onderzoeken wij andere maatregelen die naast duurzaam ook praktisch toepasbaar zijn.

Samen met de buurt

23 Bewoners hebben zich aangemeld om samen met ons mee te doen aan de ontwerpsessie voor de inrichting van de openbare ruimte.  Inmiddels zijn er drie hele positieve en vruchtbare sessies geweest.

Start werkzaamheden

De voorbereiding voor het ontwerp zijn in volle gang. De werkzaamheden starten voorjaar 2019.

Vragen?

Via telefoonnummer 14 010 kunt u contact opnemen met:

  • John van Gorp

Ook kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier. Vermeld hierbij dat het om opknapbeurt Wijk Dorp Noord-Oost gaat.