Mobiliteitsplan

Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Lansingerland een aantal (deel)besluiten genomen over het Mobiliteitsplan Berkel. Voor diverse deelbesluiten zijn onderzoeks- en investeringskosten nodig. De onderzoekskosten en een deel van de investeringskosten zijn in de Kadernota 2017 opgenomen. De werkzaamheden rond de deelbesluiten starten in 2017, omdat het benodigde onderzoeksbudget dan beschikbaar is. Hieronder vindt u een toelichting per deelbesluit. Ook worden acties benoemd en is daar een planning en kostenraming voor opgesteld.

Deelbesluit 1: Herinrichting Noordeindseweg

Deelbesluit 2: Herinrichting Plein ’t Vierkantje

Deelbesluit 4: Centrumontwikkeling Berkel en Rodenrijs

Deelbesluit 6: Berkelsdijkje 

Deelbesluit 7: Herinrichting Planetenweg-Oostersingel, is uitgevoerd in 2017