Herinrichting Noordeindseweg

Herinrichting en openstelling Noordeindseweg in voorbereiding

Maart 2016 besloot de gemeenteraad als onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel de Noordeindseweg in noordelijke richting (richting Zoetermeer) open te stellen. Ook nam de raad het besluit om de Noordeindseweg, tussen de Herenstraat en de rotonde Noordeindseweg – Oostmeerlaan – Planetenweg als 30 km-zone in te richten. Bij de herinrichting gaat er speciale aandacht uit naar de verkeersveiligheid van de kruising Krugerlaan – Oudelandselaan – Noordeindseweg. Daarnaast constateerde het Hoogheemraadschap van Delfland dat een gedeelte van de kade, ter hoogte van de Wilgenlaan, niet aan de vereiste hoogte voldoet. Dit nemen we mee in de herinrichting.

Inloopavonden Herinrichting Noordeindseweg

Op 15 februari en 21 juni 2018 vonden twee inloopavonden Herinrichting Noordeindseweg plaats voor omwonenden en andere belanghebbenden. De eerste avond presenteerden wij het voorlopig ontwerp. Sommige reacties van bewoners hebben geleid tot een aantal aanpassingen van het ontwerp. Het voorlopig ontwerp is vervolgens aangepast naar een definitief ontwerp en dat is op 21 juni gepresenteerd.

Heropenstelling Noordeindseweg

Er zijn verschillende meningen over de (her)openstelling van de Noordeindseweg. In het ontwerp is de variant met openstelling over kavel Noordeindseweg 192 (de laatste woning voor de rotonde) verder uitgewerkt. Tijdens de inloopavond op 21 juni zijn de meningen hierover gepeild. Het totaal aan reacties hierover en oplossingsrichtingen hiervoor wordt richting de gemeenteraad gecommuniceerd. Eén van de varianten zou kunnen zijn om het project op te knippen in tweeën. Eerst vindt dan de herinrichting Noordeindseweg plaats. Op een later moment, zodra de kavel Noordeindseweg 192 beschikbaar komt, wordt dan de heropenstelling Noordeindseweg, conform raadsbesluit, gerealiseerd.

Beeldvormende avond Gemeenteraad

Op 21 november 2018 om 21.00 uur staat een beeldvormende avond gepland voor de gemeenteraadsleden over de herinrichting en heropenstelling Noordeindseweg. Deze avond is bedoeld om de raadsleden te informeren (beeldvorming) over hetgeen we hebben opgehaald. Deze avond is openbaar. U bent dus van harte welkom als toehoorder. Graag attenderen wij u erop dat er deze avond geen mogelijkheid is tot inspreken. De mogelijkheid tot inspreken is er wel tijdens de Commissie Ruimte (Oordeelsvorming) en tijdens de vergadering van de  gemeenteraad (Besluitvorming). Deze staan voor begin volgend jaar gepland.

Informatie

Sommige van onderstaande bestanden zijn groot. Het openen van deze bestanden kan dus even duren.

Vragen?

Via telefoonnummer 14 010 kunt u contact opnemen over:

  • Het voorbereidings- en ontwerpproces Noordeindseweg: Maarten Soeteman
  • Mobiliteitsplan Berkel: Maarten Batenburg

Ook kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier. Vermeld hierbij het projectnummer “POR285 – Herinrichting Noordeindseweg”.