Berkel en Rodenrijs: herinrichting Noordeindseweg

Het college van B&W heeft half november 2018 de gemeenteraad met een brief geïnformeerd over het vervolg van project Herinrichting Noordeindseweg. Dit project is onderdeel van de uitwerking van het Herziene Mobiliteitsplan Berkel 2016. Het college stelt een verkeersveilige Noordeindseweg voor met een 30 km/h-inrichting. De brief aan de raad is ook verspreid onder belangstellenden die tijdens de inloopavonden en via internet hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven.

Herinrichting tot 30 km/h weg

De Noordeindseweg tussen de rotonde Oostmeerlaan en de Herenstraat wordt ingericht als 30 km/h-weg. Er komen snelheidsremmende maatregelen. Op het deel tussen de Oudelandselaan en de Wilgenlaan komen fietssuggestiestroken. Op de andere delen van de Noordeindseweg wordt roodbruin asfalt gebruikt waarmee de inrichting het karakter krijgt van een erftoegangsweg.

Heropenstelling Noordeindseweg

De heropenstelling van de Noordeindseweg richting de rotonde Oostmeerlaan is onderzocht met twee varianten. Een brug over de Noordeindse Vaart bleek te stuiten op landschappelijke en verkeerstechnische bezwaren. Een openstelling rechtstreeks op de rotonde bleek meer draagvlak te hebben. Voor een verkeersveilige oplossing is hiervoor wel een deel van een kavel van een naastgelegen woning nodig. Het college is voornemens de openstelling te realiseren zodra dit kavel beschikbaar komt.

Aanleiding

Maart 2016 besloot de gemeenteraad als onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel de Noordeindseweg in noordelijke richting (richting Zoetermeer) open te stellen. Ook nam de raad het besluit om de Noordeindseweg, tussen de Herenstraat en de rotonde Noordeindseweg – Oostmeerlaan – Planetenweg als 30 km-zone in te richten. Bij de herinrichting gaat er speciale aandacht uit naar de verkeersveiligheid van de kruising Krugerlaan – Oudelandselaan – Noordeindseweg. Daarnaast constateerde het Hoogheemraadschap van Delfland dat een gedeelte van de kade, ter hoogte van de Wilgenlaan, niet aan de vereiste hoogte voldoet. Dit nemen we mee in de herinrichting.

Inloopavonden Herinrichting Noordeindseweg

Op 15 februari en 21 juni 2018 vonden twee inloopavonden Herinrichting Noordeindseweg plaats voor omwonenden en andere belanghebbenden. De eerste avond presenteerden wij het voorlopig ontwerp. Sommige reacties van bewoners hebben geleid tot een aantal aanpassingen van het ontwerp. Het voorlopig ontwerp is vervolgens aangepast naar een definitief ontwerp en dat is op 21 juni gepresenteerd. Hieronder kunt u de reacties lezen.