Berkel en Rodenrijs: herinrichting Noordeindseweg

Update 17 maart: Stedin en Dunea, uitvoerende partij Visser & Smit Hanab BV, hebben ondanks Corona besloten vooralsnog gewoon door te gaan met de uitvoering van hun werkzaamheden in de Noordeindsweg. Zij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De Noordeindseweg tussen Herenstraat en rotonde Planetenweg wordt heringericht.

Afgelopen periode hebben gemeente en hoogheemraadschap gewerkt aan de engineering (technische uitwerking ontwerp) van de werkzaamheden die nodig zijn voor de herinrichting en kadeophoging van de Noordeindseweg. Op basis van het eerder getoonde definitief wegontwerp hebben we uitvoeringstekeningen gemaakt, zodat gemeente en waterschap aansluitend aan de werkzaamheden van Stedin en Dunea de wegherinrichting en kadeophoging kunnen uitvoeren. Eind november 2019 zijn deze tekeningen gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst. U kunt de tekening  bekijken onderaan deze pagina bij het kopje informatie.

Eerdere communicatie

In 2018 hebben we twee inloopavonden gehouden over de herinrichting Noordeindseweg. Tijdens deze avonden zijn de ontwerpen van de Noordeindseweg gepresenteerd. De weg wordt heringericht naar een erftoegangsweg (30 km/h). Met de nieuwe inrichting verbeteren we de woonkwaliteit langs de Noordeindseweg en vergroten we de verkeersveiligheid. Ook geven we fietsers meer de ruimte. De heropenstelling naar de rotonde Oostmeerlaan realiseren we in een later stadium.

Afspraken en werk met werk maken

Ondertussen zijn er werkafspraken gemaakt tussen Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Lansingerland over de kadeophoging. Tevens bleek dat als onderdeel van de kadeophoging en herinrichting Stedin en Dunea ook hun kabels en leidingen moeten vernieuwen. Zo worden tussen de Krugerlaan en de rotonde Oostmeerlaan dit najaar de bestaande water- en gasleiding vervangen. Deze werkzaamheden starten in september 2019 als eerste, zie de planning.

Vervolg

De komende periode werken gemeente en het waterschap verder aan de gezamenlijke engineering van de werkzaamheden. Op basis van het eerder getoonde definitief wegontwerp maken we uitvoeringstekeningen, zodat gemeente en waterschap aansluitend aan de werkzaamheden van Stedin en Dunea de wegherinrichting en kadeophoging kunnen uitvoeren. Zo beperken wij de hinder voor de bewoners van de Noordeindseweg zo veel mogelijk.

Planning

Dunea en Stedin starten in oktober met de vervanging. Vooruitlopend worden noodleidingen aangelegd. Er wordt gewerkt van noord naar zuid.

  • Fase 1: september t/m december 2019 (Planetenweg tot Wilgenlaan)
  • Fase 2: januari t/m maart 2020 (Wilgenlaan tot Krugerlaan)

Bewoners zijn al door beide bedrijven over de werkzaamheden geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden van Stedin en Dunea, dan verwijzen wij u graag naar de verspreide bewonersbrieven, te vinden onder downloads.

Via telefoonnummer 14 010 kunt u contact opnemen over:

  • Toezicht werkzaamheden Stedin en Dunea vanuit gemeente: Ron Smit
  • Het voorbereidings- en ontwerpproces Noordeindseweg: Maarten Soeteman
  • Mobiliteitsplan Berkel: Maarten Batenburg

Ook kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier. Vermeld hierbij het projectnummer “POR285 – Herinrichting Noordeindseweg”.