Bleiswijk: Bomenbuurt

In de Bomenbuurt in Bleiswijk voeren we in 2019 onderhoud uit aan straten, riolering en het groen. Ook voert Dunea op verschillende plekken onderhoud uit aan de waterleiding. Wat we aanpakken in de Bomenbuurt en hoe we dat doen, zorgt ervoor dat de openbare ruimte voor de komende 10 à 15 jaar op orde is. We kiezen deze periode omdat over 10 à 15 jaar de Bomenbuurt van het gas af gaat. Op dat moment richten we de openbare ruimte boven- en ondergronds grootschalig opnieuw in.

Kapvergunning

De aanwezigheid van de vele bomen in de Bomenbuurt en vooral aan de Beukenlaan, leidt al jaren tot klachten en verzoeken om bomen te kappen. We hebben daarom voor 37 bomen een kapvergunning aangevraagd. Deze vergunning is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Op 7 februari is de vergunning verstrekt. Tot 6 weken na publicatie kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar indienen. Uiteraard hopen we dat dit niet gebeurt, zodat we de werkzaamheden voortvarend, voor de lente, kunnen uitvoeren.

Kap zonder vergunning

Voor dunningswerkzaamheden en voor het kappen van zieke, niet vitale bomen en bomen met een omtrek minder dan 45 cm hebben we geen kapvergunning nodig. Bij dunning verwijderen we beschadigde bomen en bomen die de groei van gezonde bomen in de weg staan. Hierdoor krijgen de andere bomen de ruimte om te groeien en kunnen ze zich beter en stabieler ontwikkelen. Dit doen we onder andere in de Beukenlaan (43 bomen). We verwijderen 24 zieke, niet vitale bomen.

In de bomenverordening met daaraan gekoppeld de groene kaart ziet u wanneer we een vergunning nodig hebben om een boom te kappen. In totaal halen we dus 104 bomen weg. We planten 86 nieuwe bomen.

Planning

In week 6 brengen wij lintjes aan om de bomen die we gaan kappen. Hierbij maken we verschil tussen de bomen waar een vergunning voor nodig is (witte lintjes met de tekst ‘Voor deze boom is kapvergunning aangevraagd’) en waarvoor geen vergunning voor nodig is (rood/wit lint). We starten vanaf 18 februari met het kappen van bomen waar geen vergunning voor nodig. Voor de andere bomen starten we direct na de bezwarenprocedure. We kunnen dan in de tweede helft van het voorjaar het onderhoud aan de bestrating en riolering uitvoeren.

Hergebruik bomen

Een aantal bomen uit de Bomenbuurt gebruiken we in het Annie M.G Schmidtpark voor de aanleg van het Urban Sportspark. De rest van het hout laten we versnipperen. De snippers worden verkocht en gebruikt voor bio-energie.

Informatie van vorig jaar

Op deze pagina stond in 2018 informatie over de toen gehouden informatieavond en de voorlopige tekeningen. In ons webarchief vindt u de tekst en die tekeningen terug.

Tekeningen en lijsten

Vragen?

Via telefoonnummer 14 010 kunt u contact opnemen met:

  •  Maarten Soeteman of Laura Meems.

Ook kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier. Vermeld hierbij het projectnummer POR288.