Bleiswijk: Bomenbuurt

In de Bomenbuurt in Bleiswijk voeren we in 2019 onderhoud uit aan straten, riolering en het groen. Ook voert Dunea op verschillende plekken onderhoud uit aan de waterleiding. Wat we aanpakken in de Bomenbuurt en hoe we dat doen, zorgt ervoor dat de openbare ruimte voor de komende 10 à 15 jaar op orde is. We kiezen deze periode omdat over 10 à 15 jaar de Bomenbuurt van het gas af gaat. Op dat moment richten we de openbare ruimte boven- en ondergronds grootschalig opnieuw in.

Planning

De werkzaamheden die we gaan uitvoeren hebben we verdeeld in disciplines. Inmiddels is voor iedere discipline een aannemer gevonden die het werk gaat uitvoeren.

Groen

De bomenkap in de Bomenbuurt is afgerond. Nu gaan we aan de slag met het in orde maken van de groenstructuur en het opnieuw planten van bomen. Deze werkzaamheden voeren we in het najaar uit.

Riolering

De eerste twee weken van juli voeren we deelreparaties aan de riolering uit. De aannemer informeert u via een bewonersbrief nog over de exacte data. De uitvoering neemt waarschijnlijk twee weken in beslag.

Wegen

Vanaf 6 mei herstellen we de bestrating. Hierbij werkt de aannemer in vier blokken. Vanaf het noorden werken we richting het zuiden. De vier blokken vindt u terug in de Plattegrond fasering Bomenbuurt onderaan deze pagina. In september vinden de laatste bestratingswerkzaamheden plaats.

Maandag 29 juli wordt begonnen met de aanleg van het speelplein. Deze komt bij de Iependreef naast de parkeerplaatsen.

Informatie van vorig jaar

Op deze pagina stond in 2018 informatie over de toen gehouden informatieavond en de voorlopige tekeningen. In ons webarchief vindt u de tekst en die tekeningen terug.

Tekeningen en lijsten

Vragen?

Via telefoonnummer 14 010 kunt u contact opnemen met:

  •  Willem de Graaff of Laura Meems.

Ook kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier. Vermeld hierbij het projectnummer POR288.