Bleiswijkse Zoom, boswerkzaamheden

Van: 6 augustus tot en met juni 2020

Staatsbosbeheer voert de komende periode in opdracht van Recreatieschap Rottemeren werkzaamheden uit in het noordelijke deel van de Bleiswijkse Zoom. In dit gebied worden essen verwijderd die ziek zijn als gevolg van essentaksterfte. Daarnaast voeren zij regulier bosonderhoud uit in de vorm van dunningen en verjongingskap: bomen en struiken die worden gehaald om anderen meer ruimte te geven om verder te groeien. Hierdoor verbetert de bosstructuur.

Stippen op bomen

In april en mei zijn er gekleurde stippen op de bomen gezet. Daarbij zijn twee kleuren gebruikt:

  • Oranje: Deze bomen worden gekapt
  • Blauw:  Deze bomen blijven gespaard omdat zij een bijzondere recreatieve of ecologische waarde hebben

Bleiswijkse Zoom gedeeltelijk afgesloten

De bomen met een oranje stip of streep worden vanaf 6 augustus verwijderd. Er wordt zowel handmatig als met grote machines gewerkt. De stammen, tak- en tophout wordt naar de parkeerplaatsen bij de Lange Vaart en het Zeeltje gebracht. Het rondhout wordt daar gestapeld in afwachting van transsport naar de zaagfabrieken. Het tak- en tophout wordt op de parkeerplaatsen gechipt en afgevoerd. Wanneer het hout uitgereden is, worden de plantvakken geschikt gemaakt voor herplant. Tijdens de kap, het uitrijden en het herstelwerk worden voor de veiligheid delen van de Bleiswijkse Zoom afgesloten voor recreatie. Na afloop van deze werkzaamheden worden de wegen en paden weer zo snel mogelijk herstelt.

Nieuwe aanplant

In de gedeelten van de Bleiswijkse Zoom Noord waar veel aangetaste essen bij elkaar stonden, planten we in 2019-2020 diverse boom- en struiksoorten. We werken op deze manier toe naar gemengde bossen met een betere structuur die beter bestand zijn tegen ziektes. Daarnaast worden op verschillende plaatsen laan- en solitaire bomen geplant. Het duurt een aantal jaar tot het er weer uitziet als een bos. In de tussentijd komen er al veel planten en struiken op.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer Schiedam, telefoon (010) 298 1010.