Berkel en Rodenrijs: Vogelbuurt

Van: start werkzaamheden 2019

Groot onderhoud Vogelbuurt

De Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs is aan groot onderhoud toe. Op verschillende plaatsen zijn verzakkingen geconstateerd waardoor bestrating, maar ook de riolering en nutsvoorzieningen zijn verzakt. Tegelijkertijd pakken we de openbare ruimte aan. Denk aan groen, bestrating, parkeerplaatsen, verlichting en straatmeubilair.

Plannen voor de Vogelbuurt gezocht!

De vervanging van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte in de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs biedt een enorme kans om samen met de bewoners meer voor de buurt te doen. De gemeenteraad heeft maximaal 300.000 euro beschikbaar gesteld voor duurzame en toekomstbestendige bewonersinitiatieven. Initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid en op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang. De initiatieven moeten daarbij ‘van de wijk’, ‘voor de wijk’ en ‘door de wijk’ zijn! In ieder geval iets positiefs voor de wijk opleveren!

Start werkzaamheden

In 2019 starten we met de vervanging van de riolering en de herinrichting.

Meer informatie

Heeft u aanvullende vragen over deze wijkaanpak, mailt u deze dan naar vogelbuurt@lansingerland.nl.
Meer informatie vindt u op de website mijnvogelbuurt.