Baggeren watergangen Bleiswijk en Bergschenhoek

Van: september 2019 tot en met oktober 2020

De gemeente Lansingerland en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard voeren gezamenlijk baggerwerkzaamheden uit in de watergangen bij Bleiswijk en Bergschenhoek. Ook de aanwezige duikers (buizen die de ene watergang met de andere verbinden) worden gereinigd. De gemeente en het hoogheemraadschap werken samen om het onderhoud aan de watergangen zo efficiënt en kostenbewust uit te voeren en de overlast te beperken.

Aannemingsbedrijf A. den Hartog & Zn. B.V. start medio september 2019 met de werkzaamheden en rond deze volgens planning in oktober 2020 af.

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of waterplas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. Door de baggerwerkzaamheden verbeteren we de doorstroming en de waterkwaliteit.

Wat gebeurt er met de bagger?

De bagger die wordt verwijderd is onderzocht. Uit de resultaten is gebleken dat het grootste gedeelte van de bagger op de kant kan worden gezet. Daar waar dat niet het geval is, wordt de bagger op een andere verantwoorde manier (elders) verwerkt.

Overlast

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers) overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het hoogheemraadschap, de gemeente en de aannemer doen er alles aan om eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken.

Flora en fauna

De gemeente hecht grote waarde aan de natuurwaarden binnen haar beheergebied. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Uitgangspunt bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is dat de flora en fauna in en om de watergangen beschermd moet worden. Oeverzones en kanten worden daarom tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. Tijdens het baggeren wordt gezorgd voor voldoende vluchtwegen. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. Deze inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen genomen dienen te worden om binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming de werkzaamheden uit te voeren.

Overzicht watergangen

Op onderstaande tekening ziet u een overzicht van de watergangen in Bleiswijk en Bergschenhoek.

Vragen en verdere informatie

Heeft u aanvullende vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met RPS advies- en ingenieursbureau. Dit bureau is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 06 53 33 59 39 of via e-mail: Bernard.Zijderveld@rps.nl.

U kunt ook contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, Robert Treijtel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 010.