Briefadres aanvragen

Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U vraagt dan een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt.  De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht de post aan u door te geven.

U vult het formulier aangifte briefadres in samen met de hoofdbewoner van het adres waar u uw post wilt ontvangen.

Meer informatie

  • Formulier aangifte briefadres;
  • Kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart;
  • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de hoofdbewoner.

Gaat de gemeente akkoord? Dan ontvangt u schriftelijk bericht van de gemeente. Wij verwerken het nieuwe adres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.