Adresonderzoek, verzoek tot

De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan.
Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.
Instellingen en overheidsorganen die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken, kunnen ook om een adresonderzoek vragen.

Bent u inwoner dan vult u het formulier verzoek tot adresonderzoek voor inwoners met DigiD in

Bent u een vertegenwoordiger van een bedrijf, dan vult u het formulier verzoek tot adresonderzoek voor bedrijven met eHerkenning2+ in.

Meer informatie

  • Inwoners: DigiD
  • Bedrijven: eHerkenning2+

Zodra uw verzoek ontvangen is, start de medewerker team Service & Contact een adresonderzoek. Dit neemt enige tijd in beslag.