Loterij organiseren, vergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

U vraagt een vergunning in 2 stappen aan:

  1. Uiterlijk 4 weken voordat de loterij plaatsvindt vult u eerst het formulier Begroting loterijvergunning in.
  2. Daarna vult u het formulier Aanvraag loterijvergunning voor bedrijven met of zonder eHerkenning2+ in.

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Bewaar deze goed.

Let op:
U heeft geen loterijvergunning nodig als u de loten in besloten kring verkoopt en de loterij in besloten kring plaatsvindt bijvoorbeeld binnen een vereniging.

Meer informatie

€ 88,00

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag, ongeacht of wij de vergunning wel of niet verlenen.

Beperkt tarief

Voor plaatselijke instellingen, die zich de uitoefening van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, sportieve en culturele aard ter bevordering van het algemeen belang ten doel stellen, zijn de kosten beperkt tot € 30,-. Voorwaarde hiervoor is dat voornamelijk vrijwilligers de activiteiten organiseren en – voor zover er sprake is van een (geldelijke) opbrengst – tenminste 80% van de opbrengst bestemd is voor een goed doel.

  • eHerkenning2+
  • Uw creditcard of bankpas voor betaling met iDeal, Visa of Mastercard

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.