Kennisgeving incidentele festiviteit

Een kennisgeving incidentele festiviteit is alleen van toepassing op (horeca)inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer en heeft betrekking op geluidvoorschriften.

U vraagt een kennisgeving incidentele festiviteit aan door het formulier kennisgeving incidentele festiviteit in te vullen.

Let op:
Een kennisgeving incidentele festiviteit kan niet gebruikt worden voor het melden van evenementen (zoals feesten) van particulieren. U vraagt dan een evenementenvergunning aan

Meer informatie

Dit is gratis.

Het is maximaal 6 keer per jaar toegestaan om een incidentele festiviteit te houden. Bij het gebruik maken van een ‘kennisgeving incidentele festiviteit’ mogen de geluidsnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer tijdelijk worden verhoogd.
Dat wil zeggen dat de geluidsnormen tot uiterlijk 24.00 uur met maximaal 15 dB(A) mogen worden verhoogd. Eén en ander geldt alleen voor het bebouwde gedeelte van de (horeca)inrichting en niet voor de buitenruimte (zoals terras of sportvelden).

Bij het produceren van geluid op een terras of rond sportvelden moet u dus voldoen aan de geluidsnormen uit ‘het Activiteitenbesluit milieubeheer’. In de regel heeft dit tot gevolg dat, vanwege de geluidsnormen, geen geluid meer in de buitenruimte geproduceerd mag worden. Het gebruiken van de geluidsinstallatie bij sportvelden voor het doen van wedstrijdmededelingen valt hier buiten.