Bingo organiseren, melding

Bingo is een kansspel. Alleen verenigingen die tenminste drie jaar bestaan mogen bingo’s organiseren. U moet de bingo organiseren voor het algemeen belang.

Uiterlijk twee weken voordat u een bingo organiseert, vult u het formulier melding bingo organiseren voor bedrijven met of zonder eHerkenning2+ in.

Meer informatie

Dit kost € 0,00.

  • eHerkenning2+

Organiseert uw vereniging voor de eerste keer een bingobijeenkomst?

  • Een kopie van de statuten van uw vereniging;
  • Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 010.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een akkoordverklaring met daarbij een formulier ‘rekening en verantwoording’.
Na afloop van de bingobijeenkomst levert u het formulier ‘rekening en verantwoording’ in bij de gemeente. De maximale waarde van de prijzen per ronde / serie mag € 400,- zijn. De gezamenlijke waarde van de prijzen en premies per bijeenkomst mag maximaal € 1.550,- zijn.