Herinrichting Bergschenhoek-centrum

Het centrum van Bergschenhoek heeft een belangrijke verzorgende functie voor de inwoners van Bergschenhoek. Om het winkelcentrum goed te laten functioneren én toekomstbestendig te maken, hebben wij de volgende ambitie: Het centrum van Bergschenhoek vormt de huiskamer voor het dorp.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Om het centrum van Bergschenhoek toekomstbestendig te maken en te houden is in 2019 een centrumvisie opgesteld in overleg met de stuur-/klankbordgroep. Het grootste onderdeel van de centrumvisie is de herinrichting van de openbare ruimte,  Inmiddels zijn de eerste stappen gezet.

De eerste schetsen

Afgelopen maanden heeft een bureau de schetsontwerpen verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Momenteel toetsen we dit ontwerp op technische en financiële haalbaarheid. Zo kijken we onder andere naar de ligging van de kabels en leidingen, de eisen rond de parkeergarage en gebruik van het plein zoals terrassen, festiviteiten en marktkramen.

Hoe ziet de planning eruit?

We verwachten dat het voorontwerp voor de zomer klaar is. Na de zomer werken we het ontwerp uit tot een definitief ontwerp zodat deze eind 2020 klaar is. Daarna start een jaar van voorbereidingen. Denkt u aan tekeningen maken, vergunningen aanvragen, opstellen faseringsplan en contracteren van een aannemer. In het vierde kwartaal van 2021 verwachten we te starten met de uitvoering in combinatie met rioleringswerkzaamheden.

Snelle en makkelijke verbeteringen op korte termijn

Omdat de start van de uitvoering gepland staat in het najaar 2021, willen we op korte termijn snelle en makkelijke –tijdelijke- verbeteringen aanbrengen. We denken hierbij aan meer groen op en rond het plein in combinatie met een zitgelegenheid. Heeft u zelf ideeën? Geef het aan ons door via bhoekcentrum@lansingerland.nl

Klankbordgroep

Er  is een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum. Zij kijken en denken mee met de herinrichting van het centrum.

Bewonersplatform

Ook voor de dagelijkse gang van zaken is het goed om een afvaardiging te hebben van de verschillende VvE’s (Vereniging van Eigenaren). Hiervoor richten we een bewonersplatform op. Wijkmanager Bob Bolleboom is het aanspreekpunt.
Is er iets kapot, vies of niet in orde in de openbare ruimte? Geef dit aan ons door via de app BuitenOpOrde.

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)

In 2018 is de Bedrijveninvesteringszone(BIZ) opgericht. De BIZ is voor en door ondernemers en zet in op veiligheid en versterking van de kwaliteit van het centrum. Vanuit de gemeente heeft de centrummanager hierin een coördinerende rol en heeft korte lijnen met de wijkmanager Bob Bolleboom van de gemeente.

We houden u op de hoogte

Graag informeren wij u één keer per kwartaal via een nieuwsbrief over de voortgang van de herontwikkeling van Bergschenhoek-centrum. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar bhoekcentrum@lansingerland.nl.