Herinrichting Westersingel

De Westersingel in Berkel en Rodenrijs wordt opgeknapt. De huidige riolering en de kabels en leidingen worden vervangen. Een mooie kans om de straat opnieuw in te richten als fietsstraat. Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen.

De huidige riolering, kabels en leidingen zijn nodig aan vervanging toe. Deze ingreep combineren we met nieuw asfalt en we leggen een nieuw voetpad aan. Ook vervangen we de lantaarnpalen. Er is een luchtfoto (pdf, 7.736 kB) van de huidige situatie.

Er zijn twee schetsontwerpen voor de Westersingel gemaakt. Tijdens de bewonersavond op 20 april 2022 zijn deze ontwerpen gedeeld met omwonenden.

Schetsontwerp variant 1, pdf, 1.166 kB
Schetsontwerp variant 2, pdf, 1.108 kB

Op basis van deze feedback hebben we een keuze gemaakt voor het ontwerp waar we mee verder willen. Dit ontwerp is nog niet definitief, maar een aantal uitgangspunten staat al wel vast. Bijvoorbeeld dat het een fietsstraat wordt en dat er een doorlopend trottoir aan de oneven zijde van de Westersingel komt.

Schetsontwerp 3, pdf, 1.190 kB

Heeft u vragen over de luchtfoto, de schetsontwerpen of kunt u deze bestanden niet bekijken? Stuur dan een mail naar Stefan de Kogel via stefan.de.kogel@lansingerland.nl.

Het is de bedoeling om de Westersingel in te richten als fietsstraat. In een fietsstraat zijn auto’s te gast. Dat betekent dat het autoverkeer wordt beperkt door de inrichting en het karakter van de straat. Auto’s zijn wel toegestaan, maar aan bestuurders vragen we hun snelheid te matigen en ruimte te bieden aan fietsers.

Zie onderstaande foto’s van de fietsstraat, gezien vanaf de Gemeentewerf. Het asfalt is rood en de parkeervakken liggen op de stoep, waardoor er meer ruimte ontstaat voor fietsers.

Afbeelding van de situatie van de fietsstraat aan de Westersingel
Fietsstraat, gezien vanaf de Gemeentewerf
Afbeelding van de situatie van de fietsstraat aan de Westersingel
Fietsstraat, gezien vanaf de Gemeentewerf

Voorbereiding

In 2022 bereidt de gemeente de plannen voor de nieuwe inrichting van de Westersingel voor. Op woensdagavond 20 april 2022 was er een inloopbijeenkomst voor inwoners in de (omgeving van de) Westersingel. Tijdens deze bijeenkomst konden belanghebbenden vragen stellen en hun mening geven over de twee schetsontwerpen. In juni en juli voert de gemeente keukentafelgesprekken over het ontwerp en de gemeentegrond die in gebruik is genomen. In het najaar organiseert de gemeente een tweede bijeenkomst om het aangepaste ontwerp te presenteren.

WanneerWat
20 april 2022Eerste inloopbijeenkomst – schetsontwerpen
Juni en juli 2022Keukentafelgesprekken met enkele bewoners van de Westersingel
T/m 29 juli 2022Mogelijkheid tot reactie geven op het aangepaste ontwerp
September 2022Aanpassen ontwerp
Q3 2022Tweede inloopbijeenkomst – definitief ontwerp
Q4 2022 – Q2 2023Technisch uitwerken van tekeningen, uitwerken van contract en aanbesteden van de werkzaamheden

Uitvoering

De definitieve planning hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de netbeheerder. Hieronder volgt een concept planning.

WanneerWat
Q3 2023Start werkzaamheden en bewonersbijeenkomst met betrekking tot de fasering van de werkzaamheden
Einde derde/begin vierde kwartaal 2022Uitvoering werkzaamheden (gefaseerd)

Het eerste ontwerp voor de Westersingel is op woensdag 20 april 2022 gepresenteerd aan omwonenden. Op deze avond zijn er twee schetsontwerpen getoond (schetsontwerp variant 1 pdf, 1.166 kB, schetsontwerp variant 2 pdf, 1.108 kB). Omwonenden konden tijdens de bijeenkomst reageren op deze schetsontwerpen.

Op basis van deze feedback hebben we een keuze gemaakt voor het ontwerp (pdf, 1.190 kB) waar we mee verder willen. Dit ontwerp is nog niet definitief, maar een aantal uitgangspunten staat al wel vast. Bijvoorbeeld dat het een fietsstraat wordt en dat er een doorlopend trottoir aan de oneven zijde van de Westersingel komt.

Komende periode zullen we nog enkele aanpassingen doorvoeren op basis van de keukentafelgesprekken. Het nieuwe ontwerp wordt in het derde kwartaal van 2022, tijdens de inloopbijeenkomst, opnieuw met omwonenden gedeeld. Daarna vindt u het definitieve ontwerp ook op deze website.

Er is een luchtfoto (pdf, 7.736 kB) van de huidige situatie. Heeft u vragen over de luchtfoto, de schetsontwerpen of kunt u deze bestanden niet bekijken? Stuur dan een mail naar Stefan de Kogel via stefan.de.kogel@lansingerland.nl.

Heeft u vragen over de plannen voor de Westersingel? Stel deze dan aan Stefan de Kogel. Hij is namens de gemeente de projectleider voor de herinrichting van de Westersingel. Hij is tijdens kantooruren (maandag tot donderdag) te bereiken via (010) 800 40 00 of mail naar stefan.de.kogel@lansingerland.nl.