Herinrichting Westersingel

De Westersingel in Berkel en Rodenrijs wordt opgeknapt. De huidige riolering en de kabels en leidingen worden vervangen. Een mooie kans om de straat opnieuw in te richten als fietsstraat. Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen.

Plannen voor Westersingel

De inrichting van de Westersingel vanaf de Boerhaavestraat tot aan de kruising met de Oudelandselaan wordt aangepast. Deze ingreep combineren we met de aanleg van nieuw asfalt en een nieuw voetpad. Ook vervangen we de lantaarnpalen. Bekijk hier de luchtfoto (pdf, 7.736 kB) van de huidige situatie.

Westersingel wordt fietsstraat

Het is de bedoeling om de Westersingel in te richten als fietsstraat. In een fietsstraat:

  • zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers. Zij hebben vrijwel altijd voorrang.
  • zijn auto’s te gast en is er geen doorgaand autoverkeer. Dit verbetert de veiligheid voor fietsers.
  • is het asfalt rood, liggen de parkeervakken op de stoep en mogen auto’s maximaal 30 kilometer per uur.

Hieronder ziet u een foto van de fietsstraat, gezien vanaf de gemeentewerf.

Afbeelding van de situatie van de fietsstraat aan de Westersingel
Fietsstraat, gezien vanaf de Gemeentewerf
Afbeelding van de situatie van de fietsstraat aan de Westersingel
Fietsstraat, gezien vanaf de Gemeentewerf

De nieuwe inrichting

Er zijn verschillende ontwerpen gemaakt voor de Westersingel. U heeft het derde ontwerp op 27 juni 2022 per brief van ons ontvangen. Dit ontwerp is vastgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders (B&W). Hieronder kunt u dit ontwerp downloaden. Er zijn twee uitgangspunten voor dit ontwerp:

  1. Er komt een doorlopend trottoir aan de oneven zijde van de Westersingel.
  2. De straat wordt ingericht als fietsstraat.

Inrichtingsplan 3, pdf, 1.190 kB

Inrichting parkeerterrein

De gemeente heeft van verschillende bewoners voorstellen gekregen voor het parkeerterrein aan de Westersingel nabij de Oudelandselaan. We zijn blij met deze goede suggesties. Het gaat om het maken van een keerlus, enkele parkeerplaatsen, een hondenuitlaatveld en een speeltuin. Voor het aanleggen van een speeltuin moet er budget via de gemeenteraad geregeld worden. Dit staat dus nog niet vast. We zijn op zoek naar bewoners die willen meedenken over de inrichting hiervan in een klankbordgroep. Hierover volgt meer informatie per brief.

Het proces

WatToelichting
Bewonersbijeenkomst (april 2022)Om bewoners van de Westersingel te informeren over de herinrichting, heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn schetsen getoond (u vindt deze onder het kopje documenten) en konden aanwezigen hierop reageren. Deze reacties zijn verwerkt in een inrichtingsplan dat door het college van B&W is vastgesteld.
Keukentafelgesprekken (zomer 2022)Ook heeft de gemeente met verschillende bewoners keukentafelgesprekken gevoerd. Aanleiding voor deze gesprekken waren de gronden van de gemeente die door bewoners in gebruik waren genomen.
Bewonersoverleg (september 2022)Met vier bewoners van de Westersingel hebben we een gesprek gevoerd op het gemeentehuis. Zij hebben schriftelijk verschillende vragen gesteld over het ontwerp en hier opmerkingen op gegeven. Doel van dit gesprek was ingaan op hun vragen en kijken naar mogelijkheden om het inrichtingsplan te optimaliseren. U vindt het verslag en de presentatie onder het kopje documenten.
Ontwerp optimaliseren (najaar 2022 t/m 2023)De gemeente gaat aan de slag met het optimaliseren van het ontwerp. De uitgangspunten blijven echter staan (fietsstraat, trottoir aan de oneven zijde).
Informatiemoment (eerste kwartaal 2023)De gemeente deelt het definitieve inrichtingsplan graag met u tijdens een informatiemoment met de Piaggio (hybride wagentje van de gemeente).
Verdere uitwerking ontwerp en aanbesteding (2023)Komende periode gebruiken we om het inrichtingsplan verder uit te werken in technische tekeningen en zullen we de benodigde onderzoeken uitvoeren. Daarnaast starten we volgend jaar ook de aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden.

De werkzaamheden

Het is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden precies starten.De definitieve planning hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de netbeheerder. Hieronder volgt een concept planning.

WannerWat
2024Uitvoering werkzaamheden en bewonersbijeenkomst met betrekking tot de fasering van de werkzaamheden.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de plannen voor de Westersingel? Stel deze dan aan Stefan de Kogel. Hij is namens de gemeente de projectleider voor de herinrichting van de Westersingel. Hij is tijdens kantooruren (maandag tot donderdag) te bereiken via (010) 800 40 00 of mail naar stefan.de.kogel@lansingerland.nl.

Documenten

Schetsontwerp variant 1 (pdf, 1.166 kB)
Schetsontwerp variant 2 (pdf, 1.108 kB)
Inrichtingsplan 3 (pdf, 1.190 kB)
Luchtfoto huidige situatie (pdf, 7.7 MB)
Presentatie bewonersoverleg – 12 september 2022 (pdf, 5 MB)
Notulen bewonersoverleg (geanonimiseerd) – 12 september 2022 (pdf, 133 kB)

Heeft u vragen over de documenten of kunt u deze bestanden niet bekijken? Stuur dan een mail naar Stefan de Kogel via stefan.de.kogel@lansingerland.nl.

De Westersingel wordt ingericht als fietsstraat. En er komt een doorlopend trottoir aan de oneven zijde van de Westersingel. Er is een inrichtingsplan 3 (pdf, 1.190 kB) gemaakt.

Heeft u vragen over het inrichtingsplan of kunt u het bestand niet openen? Stuur dan een mail naar Stefan de Kogel via stefan.de.kogel@lansingerland.nl.

In een fietsstraat zijn auto’s te gast. Dat betekent dat het autoverkeer wordt beperkt door de inrichting en het karakter van de straat. Auto’s zijn wel toegestaan, maar aan bestuurders vragen we hun snelheid te matigen en ruimte te bieden aan fietsers.

De snelheid in fietsstraten is lager, dat verbetert de veiligheid in de Westersingel. Een fietsstraat is een goede oplossing als er doorgaans meer fietsers rijden dan autoverkeer.

De gemeente heeft plannen om een doorlopend trottoir aan te leggen aan de oneven zijde van de woningen aan de Westersingel. In praktijk betekent dit dat de bewoners van Westersingel 93 tot en met 107 een voetpad aan hun woning krijgen en de weg niet meer over hoeven te steken om op het voetpad te lopen. Het verleggen van het voetpad heeft enkele redenen:

  • De toegankelijkheid voor mindervaliden verbetert
  • Goed voor het klimaat, het regenwater komt terecht in de sloot in plaats van in de goot
  • Doorlopende route naar het centrum
  • Geen last van wortelopdruk
  • Veiliger vanwege minder zijstraten

Op dit moment is er een riool van 200 mm voor het vuilwater. Met de komst van de nieuwbouwwoningen, heeft deze buis onvoldoende capaciteit om het afvalwater te verwerken. Daarom leggen we een nieuw riool aan met een grotere diameter.

Voorbereiding

In 2022 en 2023 bereidt de gemeente de plannen voor de nieuwe inrichting van de Westersingel voor. In april 2022 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst en in de zomer vonden keukentafelgesprekken plaats. In het voorjaar van 2023 organiseert de gemeente een informatiemoment met de Piaggio om het definitieve inrichtingsplan te delen. U ontvangt hierover een brief.

In de periode daarna worden de plannen verder uitgewerkt. De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de netbeheerder. Naar verwachting kunnen we in 2024 starten. Voorafgaand organiseert de gemeente een bijeenkomst met informatie over de werkzaamheden.

De afdeling Grondzaken heeft geconstateerd dat verschillende bewoners aan de Westersingel een stukje gemeentegrond bij hun tuin hebben getrokken. De gemeente wil hierover graag praktische afspraken maken. Er is contact tussen de betreffende bewoners en afdeling Grondbeheer van de gemeente Lansingerland.

Heeft u vragen over de herinrichting van de Westersingel? Stel deze dan aan Stefan de Kogel. Hij is namens de gemeente de projectleider. Hij is tijdens kantooruren (maandag tot donderdag) te bereiken via (010) 800 40 00 of mail naar stefan.de.kogel@lansingerland.nl.