Herinrichting Westersingel

De Westersingel in Berkel en Rodenrijs wordt opgeknapt. De huidige riolering en de kabels en leidingen worden vervangen. Een mooie kans om de straat opnieuw in te richten als fietsstraat. Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen.

Plannen voor Westersingel

De inrichting van de Westersingel vanaf de Boerhaavestraat tot aan de kruising met de Oudelandselaan wordt aangepast. Deze ingreep combineren we met de aanleg van nieuw asfalt en een nieuw voetpad. Ook vervangen we de lantaarnpalen. Bekijk hier de luchtfoto (pdf, 7.736 kB) van de huidige situatie.

Westersingel wordt fietsstraat

Het is de bedoeling om de Westersingel in te richten als fietsstraat. In een fietsstraat:

  • zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers. Zij hebben vrijwel altijd voorrang.
  • zijn auto’s te gast en is er geen doorgaand autoverkeer. Dit verbetert de veiligheid voor fietsers.
  • is het asfalt rood, liggen de parkeervakken op de stoep en mogen auto’s maximaal 30 kilometer per uur.

Hieronder ziet u een foto van de fietsstraat, gezien vanaf de gemeentewerf.

Afbeelding van de situatie van de fietsstraat aan de Westersingel
Fietsstraat, gezien vanaf de Gemeentewerf
Afbeelding van de situatie van de fietsstraat aan de Westersingel
Fietsstraat, gezien vanaf de Gemeentewerf

De nieuwe inrichting

Er zijn verschillende ontwerpen gemaakt voor de Westersingel. Het derde ontwerp, inrichtingsplan 3 (pdf, 1.1 MB), is in 2022 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders (B&W).

In de gesprekken die wij met buurtbewoners hebben gevoerd, bleek dat verschillende bewoners het niet eens waren met bepaalde onderdelen van het ontwerp. Daarom heeft de gemeente Royal HaskoningDHV gevraagd een second opinion (pdf, 1.9 MB) uit te voeren.

Op basis van het advies, onderzoeken we de komende maanden wat dit betekent voor het huidige ontwerp van de Westersingel. De gemeente heeft Royal HaskoningDHV gevraagd op basis van het advies een nieuw Voorlopig Ontwerp op te stellen. Het college van burgemeester en wethouders moet vervolgens dit ontwerp vaststellen.

Heeft u een vraag over het ontwerp, de Second opinion of kunt u de bestanden niet openen? Stuur dan een mail naar stefan.de.kogel@lansingerland.nl.

Inrichting parkeerterrein

De gemeente heeft van verschillende bewoners voorstellen gekregen voor het parkeerterrein aan de Westersingel nabij de Oudelandselaan. We zijn blij met deze goede suggesties. Het gaat om het maken van een keerlus, enkele parkeerplaatsen, een hondenuitlaatveld en een speeltuin. Voor het aanleggen van een speeltuin moet er budget via de gemeenteraad geregeld worden. Dit staat dus nog niet vast.

Het proces

WatToelichting
Bewonersbijeenkomst (april 2022)Om bewoners van de Westersingel te informeren over de herinrichting, heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn schetsen getoond (u vindt deze onder het kopje documenten) en konden aanwezigen hierop reageren. Deze reacties zijn verwerkt in een inrichtingsplan dat door het college van B&W is vastgesteld.
Keukentafelgesprekken (zomer 2022)Ook heeft de gemeente met verschillende bewoners keukentafelgesprekken gevoerd. Aanleiding voor deze gesprekken waren de gronden van de gemeente die door bewoners in gebruik waren genomen.
Bewonersoverleg (september 2022)Met vier bewoners van de Westersingel hebben we een gesprek gevoerd op het gemeentehuis. Zij hebben schriftelijk verschillende vragen gesteld over het ontwerp en hier opmerkingen op gegeven. Doel van dit gesprek was ingaan op hun vragen en kijken naar mogelijkheden om het inrichtingsplan te optimaliseren. U vindt het verslag en de presentatie onder het kopje documenten.
Opstellen Voorlopig Ontwerp (eerste kwartaal 2023)Royal HaskoningDHV stelde een nieuw Voorlopig Ontwerp op.
Informatiemoment (8 mei 2023)Om bewoners van de Westersingel te informeren over het nieuwe ontwerp, heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is het nieuwe Voorlopig Ontwerp getoond (u vindt deze onder het kopje documenten) en konden aanwezigen hun opmerkingen delen. U vindt alle reacties en antwoorden in dit document.
Informatiemoment (29 juni 2023)Naar aanleiding van de ontvangen feedback is er een nieuw ontwerp gemaakt. Dit werd op 29 juni gepresenteerd. U vindt het nieuwe ontwerp hier.
Verdere uitwerking ontwerp en aanbesteding (derde en vierde kwartaal 2023)Het derde en vierde kwartaal van 2023 gebruiken we om het inrichtingsplan uit te werken in technische tekeningen en zullen we de benodigde onderzoeken uitvoeren. Daarnaast starten we ook de aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden.

De werkzaamheden

Het is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden precies starten.De definitieve planning hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de netbeheerder. Hieronder volgt een concept planning.

WannerWat
2024Uitvoering werkzaamheden en bewonersbijeenkomst met betrekking tot de fasering van de werkzaamheden.

Vraag & Antwoord

Er zijn verschillende ontwerpen gemaakt voor de Westersingel. Het derde ontwerp, inrichtingsplan 3 (pdf, 1.1 MB), is in 2022 vastgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders (B&W).

In dit ontwerp wordt de Westersingel ingericht als fietsstraat. Er er komt een doorlopend trottoir aan de oneven zijde van de Westersingel. In de gesprekken die wij met buurtbewoners hebben gevoerd, bleek dat verschillende bewoners het niet eens waren met bepaalde onderdelen van het ontwerp. Daarom heeft de gemeente Royal HaskoningDHV gevraagd een second opinion (pdf, 1.9 MB) uit te voeren.

In het eerste kwartaal van 2023 onderzoeken wij samen met Royal HaskoningDHV wat dit betekent voor het huidige ontwerp van de Westersingel. De gemeente zal vervolgens Royal HaskoningDHV vragen op basis van het advies een nieuw Voorlopig Ontwerp op te stellen. Het college van burgemeester en wethouders moet vervolgens dit ontwerp vaststellen.

Heeft u vragen over het inrichtingsplan of kunt u het bestand niet openen? Stuur dan een mail naar Stefan de Kogel via stefan.de.kogel@lansingerland.nl.

In een fietsstraat zijn auto’s te gast. Dat betekent dat het autoverkeer wordt beperkt door de inrichting en het karakter van de straat. Auto’s zijn wel toegestaan, maar aan bestuurders vragen we hun snelheid te matigen en ruimte te bieden aan fietsers.

De snelheid in fietsstraten is lager, dat verbetert de veiligheid in de Westersingel. Een fietsstraat is een goede oplossing als er doorgaans meer fietsers rijden dan autoverkeer.

De gemeente heeft plannen om een doorlopend trottoir aan te leggen aan de oneven zijde van de woningen aan de Westersingel. In praktijk betekent dit dat de bewoners van Westersingel 93 tot en met 107 een voetpad aan hun woning krijgen en de weg niet meer over hoeven te steken om op het voetpad te lopen. Het verleggen van het voetpad heeft enkele redenen:

  • De toegankelijkheid voor mindervaliden verbetert
  • Goed voor het klimaat, het regenwater komt terecht in de sloot in plaats van in de goot
  • Doorlopende route naar het centrum
  • Geen last van wortelopdruk
  • Veiliger vanwege minder zijstraten

Op dit moment is er een riool van 200 mm voor het vuilwater. Met de komst van de nieuwbouwwoningen, heeft deze buis onvoldoende capaciteit om het afvalwater te verwerken. Daarom leggen we een nieuw riool aan met een grotere diameter.

Voorbereiding

In 2023 bereidt de gemeente de plannen voor de nieuwe inrichting van de Westersingel voor. In april 2022 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst en in de zomer vonden keukentafelgesprekken plaats. In het voorjaar van 2023 organiseert de gemeente een informatiemoment om het Voorlopige Ontwerp met u te delen. U ontvangt hierover een brief.

In de periode daarna worden de plannen verder uitgewerkt. De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de netbeheerder. Naar verwachting kunnen we in 2024 starten. Voorafgaand organiseert de gemeente een bijeenkomst met informatie over de werkzaamheden.

De afdeling Grondzaken heeft geconstateerd dat verschillende bewoners aan de Westersingel een stukje gemeentegrond bij hun tuin hebben getrokken. De gemeente wil hierover graag praktische afspraken maken. Er is contact tussen de betreffende bewoners en afdeling Grondbeheer van de gemeente Lansingerland.

Heeft u vragen over de herinrichting van de Westersingel? Stel deze dan aan Stefan de Kogel. Hij is namens de gemeente de projectleider. Hij is tijdens kantooruren (maandag tot donderdag) te bereiken via (010) 800 40 00 of mail naar stefan.de.kogel@lansingerland.nl.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de plannen voor de Westersingel? Stel deze dan aan Stefan de Kogel. Hij is namens de gemeente de projectleider voor de herinrichting van de Westersingel. Hij is tijdens kantooruren (maandag tot donderdag) te bereiken via (010) 800 40 00 of mail naar stefan.de.kogel@lansingerland.nl.

Documenten

Ontwerp juli 2023 (pdf, 3 MB)
Reacties informatieavond 8 mei en 29 juni 2023 (pdf, 247 kB)
Schetsontwerp variant 1 (pdf, 1.166 kB)
Schetsontwerp variant 2 (pdf, 1.108 kB)
Inrichtingsplan 3 (pdf, 1.190 kB)
Second opinion (pdf, 1.9 MB)
Luchtfoto huidige situatie (pdf, 7.7 MB)
Presentatie bewonersoverleg – 12 september 2022 (pdf, 5 MB)
Notulen bewonersoverleg (geanonimiseerd) – 12 september 2022 (pdf, 133 kB)

Heeft u vragen over de documenten of kunt u deze bestanden niet bekijken? Stuur dan een mail naar Stefan de Kogel via stefan.de.kogel@lansingerland.nl.