Wijkrenovatie Schildersbuurt Bleiswijk

De Schildersbuurt in Bleiswijk wordt opgeknapt. De bestaande riolering wordt vervangen en de openbare ruimte gerenoveerd. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze werkzaamheden, de globale planning, hoe u kunt bijdragen aan dit project en hoe u met ons in contact kunt komen.

Werkzaamheden

De huidige riolering in de wijk wordt vervangen, omdat deze erg oud is en gebreken vertoond. Dit is een mooie kans om direct de openbare ruimte van de Schilderbuurt op te knappen. Denk hierbij aan wegen, verlichting, spelen en groen. Ook de water- en gasleidingen worden vervangen. Daarvoor werken we samen met Stedin en Dunea.

Rioolwerkzaamheden

Aannemersbedrijf Kleywegen (hierna: Kleywegen) is in opdracht van de gemeente al enige tijd bezig met de werkzaamheden aan de riolering. De werkzaamheden zijn inmiddels wat uitgelopen. Zonder onvoorziene omstandigheden zoals een strenge winter of andere onvoorziene zaken, zijn de werkzaamheden gereed in het einde voorjaar van 2022.

Vervangen huisaansluitingen water en gas

In februari 2021 is de aannemer Visser & Smit Hanab voor Stedin en Dunea gestart met het vervangen van de hoofd- en huisaansluitingen van het water en gas. Deze werkzaamheden zijn in een vergevorderd stadium en worden in december 2021 afgerond.

Werkwijze

Om zettingen in het nieuwe maaiveld te voorkomen leggen we de rijbanen en voetpaden tijdelijk dicht als de werkzaamheden van de riolering klaar zijn. Zo heeft de grond tijd om te ‘zetten’. Na een paar maanden komen we terug om de nieuwe inrichting van de openbare ruimte aan te leggen. De grond is dan ingeklonken en zakt nog maar minimaal. De nieuwe verhardingen blijven dan beter op de aanleghoogte liggen. Zo zorgen we voor de beste kwaliteit in de wijk.

De globale planning ziet er als volgt uit:

Voorbereiding

MaandOnderdeel
Februari 2022Workshop speelveld Jan Steenstraat
Eerste kwartaal 2022Presentatie definitief ontwerp maaiveld
Tweede kwartaal 2022Publiceren definitief ontwerp maaiveld

Uitvoering 

MaandOnderdeel
December 2021Afronding werkzaamheden Stedin en Dunea
Juni 2021 – voorjaar 2022Vervangen rioleringsleidingen
Vanaf het derde kwartaal 2022Vervangen maaiveld (o.a. verharding, openbare verlichting en speelveld Jan Steenstraat)

Het eerste ontwerp is mede opgesteld naar aanleiding van de workshops die hebben plaatsgevonden in oktober 2020. Het voorlopig ontwerp van de maaiveldinrichting is afgelopen zomer gepresenteerd. De op- en aanmerkingen die tijdens deze avond zijn gemaakt worden zorgvuldig overwogen en al dan niet opgenomen in het ontwerp.

Op dit moment zijn er nog een aantal onderwerpen van discussie waar de gemeente en het ontwerpteam druk mee bezig zijn. Zodra het definitief ontwerp klaar is zal deze opnieuw gepresenteerd worden.

Uit een eerder afgenomen enquête waarop ruim 50 reacties zijn gekomen, komt naar voren dat de voorkeur uit gaat naar een ‘sportieve speelplek’ en/of ‘avontuurlijke klim- en obstakelspeelplek’.

Op basis van deze uitslag zijn er drie varianten tot stand gekomen. De sportieve speelplek, de avontuurlijke klim- en obstakelspeelplek en de hybride variant waarbij sport en avontuur hand in hand gaan.

Workshop speelveld Jan met buurtbewoners

De workshop voor het speelveldje zou in december 2021 plaatsvinden. Vanwege de aanscherping van de maatregelen rondom de pandemie, verplaatsen we de workshop naar februari 2022. We hopen elkaar dan live te kunnen treffen. En mocht het onverhoopt niet lukken, houden we de workshop digitaal. De deelnemers aan de workshop ontvangen begin 2022 alvast de puzzelstukken voor de workshop.

Heeft u vragen of goede ideeën? Mail dan naar schildersbuurt@lansingerland.nl of bel projectleider Hubèr Hooftman via telefoonnummer 14 010.