Wijkrenovatie Schildersbuurt Bleiswijk

De Schildersbuurt in Bleiswijk wordt opgeknapt. De bestaande riolering wordt vervangen en de openbare ruimte gerenoveerd. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze werkzaamheden, de globale planning, hoe u kunt bijdragen aan dit project en hoe u met ons in contact kunt komen.

Werkzaamheden

De huidige riolering in de wijk wordt vervangen, omdat deze erg oud is en gebreken vertoond. Dit is een mooie kans om direct de openbare ruimte van de Schildersbuurt op te knappen. Denk hierbij aan wegen, verlichting, spelen en groen. Ook de water- en elektriciteitsleidingen worden vervangen. Daarvoor werken we samen met Stedin en Dunea.

Samen met u 

Bewoners van de wijk weten zelf het beste wat er speelt, wat sterke punten zijn en waar verbetering nodig is. Daarom zijn de bewoners in de zomer uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale workshops.

De workshops vonden plaats in oktober. Vooruitlopend op de workshop kregen de deelnemers alvast een toelichting en puzzelstukken (dwarsprofiel 903 en dwarsprofiel 906) opgestuurd. De deelnemers konden deze puzzelstukken alvast uitknippen en zo al wat puzzelen in de dwarsprofielen van de Schildersbuurt. Tijdens de workshop zelf werd, na een digitale kennismaking en een toelichting door het adviesbureau, de tijd goed gebruikt en werd er enthousiast gepuzzeld. In totaal hebben 15 bewoners uit de wijk aan deze workshops deelgenomen. Het heeft een mooi resultaat opgeleverd. Dit wordt meegenomen in het ontwerp van de openbare ruimte in de buurt.

Speelveld Jan Steenstraat

Begin december 2020 hebben alle bewoners van de Schildersbuurt een brief ontvangen over het speelveld aan de Jan Steenstraat. Dit speelveld wordt opnieuw ingericht. Door de bijbehorende enquête bij de brief in te vullen, konden bewoners hun voorkeur aangeven voor de nieuwe indeling van het speelveld. Ook nu zijn de bewoners weer uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale workshop voor de inrichting van dit Speelveld. Dit worden vast weer inspirerende en constructieve sessies waarmee het projectteam van de Schildersbuurt aan de slag kan! Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u zich dan aan via schildersbuurt@lansingerland.nl of bel projectleider Rosalie Hirdes via telefoonnummer (010) 800 40 00.

Proefsleuven

In de periode van half tot eind november 2020 zijn op verschillende plekken in de Schildersbuurt proefsleuven gegraven. We graven deze sleuven om te zien hoe de kabels en leidingen liggen. Zo sporen we van tevoren knelpunten op onder de grond. Hierdoor kunnen we tijdens de planvoorbereiding eventuele aanpassingen doen in het rioolontwerp. Dit voorkomt onnodige kosten of stagnatie tijdens de aanleg van de nieuwe riolering in 2021.

Planning

Op dit moment bevinden we ons in de voorbereidende fase. Na de voorbereiding vervangen we eerst de riolering en de water- en elektriciteitsleidingen. Om te voorkomen dat er naderhand veel zettingen optreden, herstellen we de wegen tijdelijk na afronding van deze werkzaamheden. Zo heeft de grond tijd om te ‘zetten’. Na een paar maanden komen we terug om verder te gaan met de inrichting van de openbare ruimte. Zo zorgen we voor de beste kwaliteit in de wijk.

De globale planning ziet er als volgt uit:

Voorbereiding

  Vierde kwartaal 2020  Workshops met puzzelstukken
Eerste kwartaal 2021Workshops speelveld Jan Steenstraat
Tweede kwartaal 2021Presentatie Voorlopig Ontwerp maaiveld
Derde kwartaal 2021Presentatie Definitief Ontwerp maaiveld
Vierde kwartaal 2021Publiceren Definitief Ontwerp maaiveld

Uitvoering

Vanaf tweede kwartaal 2021Vervanging riolering, water- en elektriciteitsleidingen  
Vanaf eerste kwartaal 2022Vervanging maaiveld (o.a. verharding, openbare verlichting, speelveld Jan Steenstraat)

Contact

Heeft u vragen of goede ideeën? Mail dan naar schildersbuurt@lansingerland.nl of bel projectleider Rosalie Hirdes via telefoonnummer (010) 800 40 00. Tijdens het project versturen wij regelmatig nieuwsbrieven. Bent u hierin geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar schildersbuurt@lansingerland.nl.