Wijkrenovatie Schildersbuurt Bleiswijk

De Schildersbuurt in Bleiswijk wordt opgeknapt. De bestaande riolering wordt vervangen en de openbare ruimte gerenoveerd. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze werkzaamheden, de globale planning en hoe u met ons in contact kunt komen.

Werkzaamheden

We vervangen de huidige riolering in de wijk, omdat deze erg oud is en gebreken vertoond. Dit is een mooie kans om gelijk ook de openbare ruimte van de Schilderbuurt op te knappen. Denk hierbij aan de wegen, de openbare verlichting, het spelen en het groen. De water- en gasleidingen waren ook oud. Stedin en Dunea hebben deze leidingen daarom onlangs vervangen. Zij hebben deze werkzaamheden eind vorig jaar afgerond.

Rioolwerkzaamheden

Aannemersbedrijf Kleywegen (hierna: Kleywegen) is in opdracht van de gemeente al enige tijd bezig met de werkzaamheden aan de riolering. Deze werkzaamheden zijn inmiddels bijna klaar. Medio april/mei van dit jaar ronden we de rioleringswerkzaamheden af.

We leggen de verharding tijdelijk dicht voor zetting van de grond

Om zettingen in het nieuwe maaiveld te voorkomen leggen we de rijbanen en voetpaden tijdelijk dicht als de werkzaamheden aan de riolering klaar zijn. Zo heeft de grond tijd om te ‘zetten’. Na een paar maanden komen we terug om de nieuwe inrichting van de openbare ruimte aan te leggen. De grond is dan ingeklonken en zakt nog maar minimaal. De nieuwe verhardingen blijven dan beter op de aanleghoogte liggen. Zo zorgen we voor de beste kwaliteit in de wijk. Het klopt dus als de straten er nog niet heel nieuw uitzien.

De globale planning ziet er als volgt uit:

Voorbereiding

MaandOnderdeel
Tweede kwartaal 2022Workshop speelveld Jan Steenstraat
Tweede kwartaal 2022Presentatie definitief ontwerp maaiveld

Uitvoering 

MaandOnderdeel
Juni 2021 – voorjaar 2022Vervangen rioleringsleidingen
Einde derde/begin vierde kwartaal 2022Vervangen maaiveld (o.a. verharding, openbare verlichting en speelveld Jan Steenstraat)

Het eerste ontwerp is mede opgesteld naar aanleiding van de workshops met bewoners in oktober 2020. Het voorlopig ontwerp van de maaiveldinrichting is afgelopen zomer gepresenteerd in de kerk aan de Rembrandtlaan. De op- en aanmerkingen die tijdens deze avond zijn gemaakt zijn zorgvuldig afgewogen en voor zover mogelijk verwerkt in het ontwerp. Medio april/mei 2022 ontvangen alle bewoners uit de Schildersbuurt een uitnodiging om het nieuwe ontwerp te komen bekijken.

Uit een enquête onder de bewoners van de Schildersbuurt, waaraan meer dan 50 bewoners hebben deelgenomen, blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een ‘sportieve speelplek’ en/of ‘avontuurlijke klim- en obstakelspeelplek’.

Op basis van deze uitslag zijn er drie varianten tot stand gekomen; de sportieve speelplek, de avontuurlijke klim- en obstakelspeelplek, en de speelplek waar sport en avontuur hand in hand gaan.

Workshop speelveld Jan met buurtbewoners

De workshop voor het speelveldje zou al eerder plaatsvinden, maar is mede vanwege de pandemie verplaatst naar een later moment in het jaar. We kunnen elkaar dan gelukkig weer live treffen. De deelnemers aan de workshop ontvangen ongeveer twee weken voor de workshop alvast de puzzelstukken ter voorbereiding.

Contact

Heeft u vragen over de rioleringswerkzaamheden in de Schildersbuurt? Stel deze dan aan Maartje Enthoven. Zij is namens de gemeente de omgevingsmanager van de rioleringswerkzaamheden in de Schildersbuurt. Haar e-mailadres is maartje.enthoven@ipcon.nl. Tijdens kantooruren is zij ook telefonisch bereikbaar via (06) 29 31 87 56.

Blijft u graag op de hoogte over de werkzaamheden in de Schildersbuurt?

Ga dan naar de gratis Bouwapp van de Schildersbuurt. U kunt de app downloaden door de onderstaande QR-code te scannen. Natuurlijk is de app ook via uw eigen app-store te vinden.

Algemene informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het plan? Mail dan naar schildersbuurt@lansingerland.nl.