Wijkrenovatie Schildersbuurt Bleiswijk

De Schildersbuurt in Bleiswijk wordt opgeknapt. De bestaande riolering wordt vervangen en de openbare ruimte gerenoveerd. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze werkzaamheden, de globale planning, hoe u kunt bijdragen aan dit project en hoe u met ons in contact kunt komen.

Werkzaamheden

De huidige riolering in de wijk wordt vervangen, omdat deze erg oud is en gebreken vertoond. Dit is een mooie kans om direct de openbare ruimte van de Schildersbuurt op te knappen. Denk hierbij aan wegen, verlichting, spelen en groen. Ook de water- en gasleidingen worden vervangen. Daarvoor werken we samen met Stedin en Dunea.

Rioolwerkzaamheden

Het ontwerp voor het nieuwe gescheiden rioolstelsel is klaar. Op dit moment bereiden we de aanbesteding van dit onderdeel voor. Naar verwachting weten we  eind mei 2021 welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Deze aannemer kan vanaf dat moment beginnen met  voorbereiding van het werk  en eind juni 2021 daadwerkelijk starten met de uitvoering. We werken door in de zomervakantie van 2021. Zonder onvoorziene omstandigheden zoals een strenge winter of andere onvoorziene zaken, zijn de werkzaamheden gereed in het voorjaar van 2022.

Werkwijze

Om zettingen in het nieuwe maaiveld te voorkomen  leggen we de rijbanen en voetpaden tijdelijk dicht als de  werkzaamheden aan de riolering klaar zijn. Zo heeft de grond tijd om te ‘zetten’. Na een paar maanden komen we terug om de nieuwe  inrichting van de openbare ruimte aan te leggen. De grond is dan ingeklonken en zakt nog maar minimaal. De nieuwe verhardingen blijven dan beter op de aanleghoogte liggen. Zo zorgen we voor de beste kwaliteit in de wijk.

De globale planning ziet er als volgt uit:

Voorbereiding

MaandOnderdeel
April 2021Workshop speelveld Jan Steenstraat
Derde kwartaal 2021Presentatie voorontwerp maaiveld
Derde kwartaal 2021Presentatie definitief ontwerp maaiveld
Vierde kwartaal 2021Publiceren definitief ontwerp maaiveld

Uitvoering 

MaandOnderdeel
Vanaf februari 2021Vervangen huisaansluitingen water- en gasleidingen
Maart 2021 – maart 2022Vervangen hoofdleidingen water- en gasleidingen
Juni 2021 – voorjaar 2022Vervangen rioleringsleidingen
Vanaf eerste kwartaal 2022Vervangen maaiveld (o.a. verharding, openbare verlichting, speelveld Jan Steenstraat)

In totaal hebben we meer dan 50 reacties ontvangen op de enquête over het Speelveld aan de Jan Steenstraat. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! De avontuurlijke speelplek en de sportieve speelplek zijn met 1 stem verschil aan de top geëindigd. Samen met de 17 bewoners die zich hebben aangemeld voor de participatie voor dit speelveld, kijken we hoe we de verzamelde input van de enquêtes verder kunnen verwerken tot een mooi nieuw speelveld voor de Schildersbuurt. Momenteel werken we aan het verder vormgeven van deze digitale participatie. Met de bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld, houden we uiterlijk april 2021 een digitale workshop.

Vanaf februari 2021 start de aannemer Visser Smit Hanab (hierna: VSH) voor Stedin en Dunea met het vervangen van de huisaansluitingen van het water en gas. Hierover heeft u eerder deze maand al een brief van Stedin en Dunea ontvangen.

Vervangen hoofdaansluitingen water en gas

In maart 2021 start VSH namens Stedin en Dunea met de werkzaamheden aan de hoofdleidingen van het water en gas in de Schildersbuurt. Om de werkzaamheden goed in elkaar te laten passen en zo de overlast voor u als bewoner zo veel mogelijk te beperken, hebben we gezocht naar afstemming van de uitvoering van de werkzaamheden. Daaruit blijkt dat het in sommige delen logisch is te starten met de werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen. In andere delen van de wijk is het juist logisch deze volgorde om te draaien. Uit de afstemming komt ook naar voren dat we alleen ná elkaar in een werkvak kunnen werken. Anders zitten we elkaar namelijk in de weg en kunnen we de niet voldoen aan de geldende eisen en richtlijnen. Deze werkwijze heeft effect op de overlast voor de wijk en voor u als bewoner, we hopen op uw begrip hiervoor. Dit neemt niet weg dat er voortdurend aandacht is voor de bereikbaarheid van de wijk.

Bewoners van de wijk weten zelf het beste wat er speelt, wat sterke punten zijn en waar verbetering nodig is. Daarom zijn de bewoners in de zomer uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale workshops.

De workshops vonden plaats in oktober. Vooruitlopend op de workshop kregen de deelnemers alvast een toelichting en puzzelstukken (dwarsprofiel 903 en dwarsprofiel 906) opgestuurd. De deelnemers konden deze puzzelstukken alvast uitknippen en zo al wat puzzelen in de dwarsprofielen van de Schildersbuurt. Tijdens de workshop zelf werd, na een digitale kennismaking en een toelichting door het adviesbureau, de tijd goed gebruikt en werd er enthousiast gepuzzeld. In totaal hebben 15 bewoners uit de wijk aan deze workshops deelgenomen. Het heeft een mooi resultaat opgeleverd. Dit wordt meegenomen in het ontwerp van de openbare ruimte in de buurt.

Begin december 2020 hebben alle bewoners van de Schildersbuurt een brief ontvangen over het speelveld aan de Jan Steenstraat. Dit speelveld wordt opnieuw ingericht. Door de bijbehorende enquête bij de brief in te vullen, konden bewoners hun voorkeur aangeven voor de nieuwe indeling van het speelveld. Ook nu zijn de bewoners weer uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale workshop voor de inrichting van dit Speelveld. Dit worden vast weer inspirerende en constructieve sessies waarmee het projectteam van de Schildersbuurt aan de slag kan!

Heeft u vragen of goede ideeën? Mail dan naar schildersbuurt@lansingerland.nl of bel projectleiders Hubèr Hooftman of Nicole ten Heggeler via telefoonnummer (010) 800 40 00. Tijdens het project versturen wij regelmatig nieuwsbrieven. Bent u hierin geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar schildersbuurt@lansingerland.nl.