Wijkrenovatie Schildersbuurt Bleiswijk

De Schildersbuurt in Bleiswijk wordt opgeknapt. De bestaande riolering is in 2022 vervangen. Op dit moment is de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte in volle gang. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie, de globale planning en hoe u met ons in contact kunt komen.

De werkzaamheden voor de herinrichting bestaan uit het opnieuw inrichten van de openbare ruimte en het vernieuwen van de verlichting door energiezuinige LED verlichting. Ook richten we het speelveld aan de Jan Steenstraat opnieuw in en wordt op een aantal plekken het groen vervangen.

Bekijk het definitieve ontwerp (PDF, 576 kB). In dit ontwerp kunt u inzoomen en de legenda bekijken. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen over het definitieve ontwerp of kunt u het Pdf-bestand niet openen? Stuurt u dan een mail naar schildersbuurt@lansingerland.nl.

Aannemingsbedrijf Van Leeuwen GWW bv (hierna: Van Leeuwen) is sinds begin januari dit jaar in volle gang met de uitvoering van het werk. De werkzaamheden verlopen sindsdien volgens planning. Eind juni van dit jaar verwachten zij klaar te zijn met de werkzaamheden in de wijk. In welke fase uw woning valt, ziet u in de faseringstekening. In het tijdschema vindt u de periode waarin Van Leeuwen in uw straat aan het werk is.

Het eerste ontwerp is mede opgesteld naar aanleiding van een drietal workshops met bewoners eind 2020. Vervolgens is het ontwerp van de maaiveldinrichting in juli 2021 gepresenteerd aan de bewoners in de kerk aan de Rembrandtlaan in Bleiswijk. De op- en aanmerkingen van bewoners op het ontwerp zijn voor zover mogelijk verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. Daar is het definitieve ontwerp (PDF, 576 kB) uit voort gekomen. In dit ontwerp kunt u inzoomen en de legenda bekijken.

Heeft u vragen over het definitieve ontwerp of kunt u het PDF-bestand niet openen? Stuurt u dan een mail naar schildersbuurt@lansingerland.nl.

De inrichting van het speelveld aan de Jan Steenstraat is samen met de bewoners opnieuw vormgegeven. Het wordt een sportieve speelplek met diverse avontuurlijke klim- en obstakeltoestellen.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden in de Schildersbuurt? Stel ze dan aan Maartje Enthoven. Zij is de omgevingsmanager van dit project. Tijdens kantooruren is zij telefonisch bereikbaar via (06) 29 31 87 56. Ook kunt u haar mailen op maartje.enthoven@ipcon.nl.

BouwApp ‘herinrichting Schildersbuurt Bleiswijk’

Als u graag op de hoogte blijft over de werkzaamheden in de Schildersbuurt, download dan gratis de BouwApp ‘herinrichting Schildersbuurt Bleiswijk’. U vindt deze in de Play Store of App store. Ook kunt u de app downloaden via de website van BouwApp.

Algemene informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het plan? Mail dan naar schildersbuurt@lansingerland.nl.