Herinrichting parkeervoorziening Oudelandselaan

De werkzaamheden aan de Oudelandselaan zijn onderdeel van een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid en het parkeren rondom de scholen te verbeteren. Aan de Oudelandselaan wordt het langsparkeren in de huidige situatie vervangen door haaksparkeren waardoor de situatie overzichtelijker wordt en het aantal parkeerplaatsen toeneemt. Om dit mogelijk te maken wordt de huidige hoofdrijbaan verlegd naar de groene middenberm.

Uitvoering werkzaamheden

Op maandag 19 oktober 2020 start de aannemer met de 2e fase. Deze fase duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze fase wordt de nieuwe ventweg met de haakse parkeerplaatsen aangelegd. Ook worden de trottoirs en het fietspad opnieuw aangelegd. Per fase wordt u geïnformeerd over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden.

Omleidingen voor autoverkeer en parkeren

Tijdens deze werkzaamheden krijgt het verkeer op de Oudelandselaan te maken met omleidingsroutes. De omleidingsroutes staan met borden aangeven. Het autoverkeer en de bus gaan rijden over de nieuw aangelegde rijbaan. Tijdens de werkzaamheden kan niet geparkeerd worden bij de scholen aan de Oudelandselaan.

Vragen en/of opmerkingen?

Ondanks dat wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken, kunnen wij niet voorkomen dat deze werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen. Wij vragen daarvoor uw begrip. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar berkelcentrum@lansingerland.nl