Metrostation Rodenrijs krijgt opknapbeurt

Metrostation Rodenrijs is al ruim 10 jaar onderdeel van de succesvolle E-lijn tussen Rotterdam en Den Haag en eindhalte van busbaan van en naar Zoetermeer. Door het toegenomen gebruik en de inmiddels verouderde openbare ruimte is het tijd geworden om de stationsomgeving op te knappen, te laten voldoen aan de eisen van deze tijd en faciliteiten toe te voegen. Het project voor de opwaardering is opgenomen in het collegeprogramma ter verbetering van een goede bereikbaarheid van Lansingerland. Metropoolregio Rotterdam / Den Haag (MRDH) maakt deze verbetering mede mogelijk.

Het metrostation Berkel en Rodenrijs wordt aangepakt.

Landschapsarchitect Peter Verkade en bouwkundig architect Catherine Visser hebben in samenwerking met de RET een ontwerp gemaakt. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp zijn het stimuleren van het OV- en fietsgebruik door het verbeteren van stallingsmogelijkheden, het verbeteren van de uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte middels een groene en duurzame uitstraling, de hoge kwaliteit van de materialen en het creëren van een aangename verblijfskwaliteit met daarbij een aangename wachtmogelijkheid op het busstation.

Een ontwerp van het op te knappen metrostation Berkel en Rodenrijs.
Landschapsarchitect Peter Verkade en bouwkundig architect Catherine Visser hebben in samenwerking met de RET een ontwerp gemaakt.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Vernieuwing van het busstation
  • Creëren van een overkapte wachtvoorziening, inclusief eindpuntvoorziening voor buschauffeurs en sedum dak
  • Verdubbeling van het huidige aantal fietsparkeerplaatsen (1100 stuks, waarvan 450 bewaakt)
  • Het realiseren van een bewaakte fietsenstalling inclusief openbaar toilet
  • Vergroenen van de buitenruimte door het aanbrengen van meerdere bomen en groene parkeerplaatsen en het verbeteren van looproutes
  • Aanbrengen van duurzame fauna-aantrekkelijke voorzieningen. Er wordt ook een insectenhotel geplaatst en bij-vriendelijke bermen ingericht
  • Opnieuw indelen en vergroenen van het parkeerterrein, zodat het huidige aantal parkeerplaatsen gehandhaafd kan blijven. Er is slechts een kleine uitbreiding
  • Herinrichting van de entree van het station
  • Diverse duurzaamheidsmaatregelen zoals de toepassing van veel groen en bomen, het aanbrengen van zonnepanelen op de fietsenstallingen, oplaadvoorzieningen voor een elektrische auto, scooter en fiets, een sedumdak op de wachtlocatie en het aanleggen van een half open parkeerplaatsen zodat een betere infiltratie plaats vindt van regenwater en het geheel een groenere uitstraling krijgt
  • Verbeteren van de reisinformatie (displays, bebording/bewegwijzering)
Een impressie van de overkapte wachtvoorziening bij station Berkel en Rodenrijs.
Een impressie van de wachtersruimte.
Een impressie van de bewaakte fietsenstalling bij station Berkel en Rodenrijs.
Impressie van de bewaakte fietsenstalling.

Verwachte startdatum werkzaamheden

Wij zijn in april 2021 gestart met de werkzaamheden, die volgens planning zo’n negen maanden gaan duren. Vóór de definitieve start en tijdens de werkzaamheden zorgt de gemeente er uiteraard voor dat de gebruikers en omwonenden (bewoners en bedrijven) geïnformeerd worden over de actuele werkzaamheden op en rond het station. Het zo veel mogelijk door laten gaan van normale dienstregelingen en beperken van de overlast voor reizigers en omgeving zijn belangrijke pijlers tijdens de uitvoering van dit project.

Perronoverkapping Metro

Naast de werkzaamheden van de gemeente gaat de RET in opdracht van de MRDH de perronoverkapping van de metro aanpassen en verlengen om het reiscomfort van de reiziger te vergroten.

Meest gestelde vragen

Vind je je fiets niet meer bij station Rodenrijs? Misschien is hij afgevoerd omdat de boel op de schop gaat. De fietsen worden bewaard t/m 2 juli 2021 op de gemeentewerf aan de Veilingweg 44 te Berkel en Rodenrijs. Daarna worden ze definitief afgevoerd. Alle fietsen zijn met foto geplaatst op www.verlorenofgevonden.nl. Kijk of je fiets ertussen staat. Als dat het geval is, dan bel je naar 010 800 4000 voor het maken van een afspraak voor het ophalen van de fiets (vragen naar de secretaresse afd. Buitendienst). Openingstijden gemeentewerf: alle werkdagen van 08.00-15.30 uur. Als je naar je afspraak komt, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee, een sleuteltje van de fiets of een ander bewijs van eigendom. I.v.m. corona vragen we je een mondkapje te dragen en afstand te houden. Het kost je niets om de fiets weer terug te krijgen.

Nee, de dienstregeling wijzigt niet. De bussen en de metro’s blijven rijden volgens de reguliere dienstregeling. Wel wijzigen de wachtlocaties voor busreizigers. Dit is buiten duidelijk aangegeven.

Op de locaties waar nu fietsparkeerplekken zijn, realiseren wij nieuwe fietsenstallingen. Als deze nieuwe fietsenstallingen gebouwd worden, zijn er op deze plekken minder fietsparkeerplekken. Wij zorgen dan op andere plekken voor extra parkeerplekken voor de fiets. De locaties staan duidelijk aangegeven.

Ja, er is altijd genoeg ruimte om uw auto te parkeren. De werkzaamheden aan het parkterrein bij Spoorhaven (tussen het metrostation en de Landscheiding) voeren wij gefaseerd uit. Dit betekent dat altijd de helft van het parkeerterrein beschikbaar is voor auto’s.

U kunt het beste contact opnemen met omgevingsmanager Joleen Schrier. Dit kan door te bellen naar 085 822 0414 of door een mail te sturen naar stationrodenrijs@lansingerland.nl.

Contact

Heeft u vragen over de herinrichting van Metrostation Rodenrijs? Of kunt u de pdf met de presentatietekening niet bekijken? Dan kunt u een mail sturen naar: stationrodenrijs@lansingerland.nl of via (010) 800 40 00 contact opnemen met Margriet Luth (projectmedewerker). Heeft u vragen over de perronoverkapping van de metro dan kunt u terecht bij Oth Blom, projectleider bij de RET via (010) 447 6911.

Lees ook: