Herinrichting centrum Berkel en Rodenrijs

In het centrum van Berkel en Rodenrijs vinden er de komende jaren veel ontwikkelingen plaats. Het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs breiden wij uit. Ook komen er nieuwe woningen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Winkelcentrum

Wij breiden het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs uit aan de westkant, ter hoogte van de Westersingel. Berkel wordt het hoofdwinkelcentrum van de gemeente. Door de groei van de bevolking neemt de behoefte aan voorzieningen toe.

Impressie winkelcentrum Berkel West

Start werkzaamheden uitbreiding winkelcentrum Berkel

De ontwikkelcombinatie ABB Bouwgroep en Waaijer Projectrealisatie start, nu door de Corona maatregelen in maart 2021, met de bouw van de eerste fase van het centrumplan. Dit zijn de blokken 1 tot en met 4. In blok 1 komt onder andere de Lidl en een openbare parkeergarage. Blokken 2 en 4 zijn winkels en horeca op de begane grond met daarboven appartementen. In blok 3 komt een appartementengebouw.

Voordat de ontwikkelaar kan starten met de bouw, moet de gemeente voorbereidende werkzaamheden verrichten (de gronden bouwrijp maken). Dit betekent onder andere:

het slopen van het houten gebouw tussen de Röntgenstraat en de Westersingel.

  • het vervangen van kabels, leidingen en riolering
  • het graven en dempen van watergangen
  • het op de gewenste hoogte brengen van het maaiveld
  • het realiseren van een route voor het bouwverkeer
  • het realiseren van een tijdelijke verbinding voor fietsers naar de scholen

Belangrijke aandachtspunten tijdens de werkzaamheden zijn het behouden van voldoende parkeergelegenheid en een goede en veilige bereikbaarheid van de winkels, woningen en scholen.

Om het vervallen van parkeerplaatsen op te vangen, is vorig jaar al een tijdelijk geasfalteerd parkeerterrein aangelegd op de hoek van de Gemeentewerf en de Westersingel. Met bewegwijzering zorgen wij ervoor dat u het centrumgebied op een goede en veilige manier kunt bereiken.

Document

Nieuwe inrichting parkeervoorziening Oudelandselaan (pdf, 3 mB)

Lansingerland is een groeigemeente. Er zijn en worden nog veel nieuwe woningen gebouwd. We verwachten de komende 10 jaar een toename van ca. 8.000 inwoners. We willen het voorzieningenniveau hierop afstemmen.

Lansingerland onderscheidt zich van veel gemeenten door de forse toename van het aantal inwoners. Daardoor is er in Berkel en Rodenrijs, het hoofdwinkelcentrum van Lansingerland, wel ruimte voor extra winkels en horeca. Dit is onderzocht door een deskundig bureau.

De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan op 29 november 2018 vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend. De verwachting is dat de Raad van State in het najaar van 2019 uitspraak doet.

Het bouwverkeer rijdt via de Oudelandselaan en Gemeentewerf het bouwterrein op.

Met borden geven we aan hoe u moet rijden.

Wij zorgen voor voldoende parkeergelegenheid tijdens de werkzaamheden. Met borden geven we aan waar u kunt parkeren.

U kunt mailen naar berkelcentrum@lansingerland.nl.