Herinrichting centrum Berkel en Rodenrijs

In het centrum van Berkel en Rodenrijs vinden er de komende jaren veel ontwikkelingen plaats. Het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs breiden wij uit. Ook komen er nieuwe woningen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Winkelcentrum

Wij breiden het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs uit aan de westkant, ter hoogte van de Westersingel. Berkel wordt het hoofdwinkelcentrum van de gemeente. Door de groei van de bevolking neemt de behoefte aan voorzieningen toe.

Impressie winkelcentrum Berkel West

Start werkzaamheden uitbreiding winkelcentrum Berkel

De ontwikkelcombinatie ABB Bouwgroep en Waaijer Projectrealisatie start, in het voorjaar van 2021, met de bouw van de eerste fase van het centrumplan. Dit zijn de blokken 1 tot en met 4. In blok 1 komt onder andere de Lidl en een openbare parkeergarage. Blokken 2 en 4 zijn winkels en horeca op de begane grond met daarboven appartementen. In blok 3 komt een appartementengebouw.

Voordat de ontwikkelaar kan starten met de bouw, moet de gemeente voorbereidende werkzaamheden verrichten (de gronden bouwrijp maken). Dit betekent onder andere:

  • het vervangen van kabels, leidingen en riolering
  • het realiseren van een route voor het bouwverkeer
  • het realiseren van een tijdelijke verbinding voor fietsers naar de scholen

Belangrijke aandachtspunten tijdens de werkzaamheden zijn het behouden van voldoende parkeergelegenheid en een goede en veilige bereikbaarheid van de winkels, woningen en scholen.

Herinrichting Westerwater

De komende jaren gaat het winkelcentrum aan de kant van de Westersingel uitbreiden. Er komen extra winkels, horecagelegenheden, appartementen en een cultuurhuis. Het Westerwater krijgt een upgrade in de vorm van nieuwe bestrating, meubilair en groen. De herinrichting betreft een kwaliteitsimpuls met de materialen die ook rond het Vierkantje en het toekomstige Berkel Centrum West worden toegepast. Het gebied wordt vergroend en aantrekkelijker gemaakt voor het winkelend publiek.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten vanaf maandag 1 februari 2021 en eindigen rond 23 april 2021.

Uitvoering werkzaamheden bouwrijp maken

Vanaf begin januari 2021 vinden afrondende werkzaamheden van het bouwrijp maken plaats, zoals het verplaatsen van de bouwhekken en het inrichten van het bouwterrein. Dit bouwterrein bevindt zich aan de Gemeentewerf, hierdoor komt een deel van de parkeerplaatsen op het asfalt te vervallen. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond worden damwanden aangebracht en wordt er geheid.  Vervolgens start aannemer ABB Bouw in het voorjaar de bouwwerkzaamheden.

Wat u merkt van de werkzaamheden

  • Fietsverkeer: De Westersingel is afgesloten. Voor doorgaand fietsverkeer is er een omleiding vanaf de Gemeentewerf via een tijdelijk fietspad naar de Röntgenstraat.
  • Voetgangers: De winkels blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden en de looproute wordt met borden aangegeven.
  • Autoverkeer: Vanaf de Gemeentewerf kunt u het naastgelegen parkeerterreinen bereiken. Het parkeerterrein achter de Wibra en het parkeerterrein bij Verhage zijn bereikbaar via de Boerhaavestraat.

Document

Nieuwe inrichting parkeervoorziening Oudelandselaan (pdf, 3 mB)

Lansingerland is een groeigemeente. Er zijn en worden nog veel nieuwe woningen gebouwd. We verwachten de komende 10 jaar een toename van ca. 8.000 inwoners. We willen het voorzieningenniveau hierop afstemmen.

Lansingerland onderscheidt zich van veel gemeenten door de forse toename van het aantal inwoners. Daardoor is er in Berkel en Rodenrijs, het hoofdwinkelcentrum van Lansingerland, wel ruimte voor extra winkels en horeca. Dit is onderzocht door een deskundig bureau.

De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan op 29 november 2018 vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend. De verwachting is dat de Raad van State in het najaar van 2019 uitspraak doet.

Het bouwverkeer rijdt via de Oudelandselaan en Gemeentewerf het bouwterrein op.

Met borden geven we aan hoe u moet rijden.

Wij zorgen voor voldoende parkeergelegenheid tijdens de werkzaamheden. Met borden geven we aan waar u kunt parkeren.

Ondanks dat wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken, kunnen wij niet voorkomen dat deze werkzaamheden hinder met zich meebrengen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Saskia van Wijk. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer (010) 800 40 00 of per mail berkelcentrum@lansingerland.nl.