Herinrichting Berkel Centrum Oost

De gemeente heeft plannen om de oostzijde van het centrum van Berkel en Rodenrijs opnieuw in te richten. Daarmee verbetert de bereikbaarheid van dit deel van het centrum, komen er parkeerplaatsen bij en krijgt het gebied een groenere uitstraling. Op deze pagina leest u meer over de voorgenomen plannen.

West en oost in balans

Onze gemeente groeit snel. Daar horen passende voorzieningen bij. Hiermee zijn we al begonnen met de ontwikkeling van Berkel Centrum West. Nu willen we ook het oostelijke deel van het centrum versterken. Het masterplan voor Berkel Centrum Oost (pdf, 11.109 kB) is op 22 december 2021 gepubliceerd.

Voorgesteld plan Berkel Centrum Oost
Voorgesteld plan
Huidig plan Berkel Centrum Oost
Huidig plan

Extra parkeerruimte

We willen 110 extra parkeerplaatsen creëren. Dit is goed voor de bereikbaarheid en economische groei van de gemeente. In dit plan komen er extra parkeerplaatsen bij de supermarkten, de Terpstraat en de Raadhuislaan. Het parkeerterrein wordt opnieuw ingericht, waardoor er nog maar één in- en uitrit en één uitrit zal zijn. Het haaksparkeren langs de Molenwerfstraat blijft behouden.

Ruimte voor woningen

Woningcorporatie 3B Wonen wil op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis Hergerborch 80 sociale huurwoningen realiseren. Met dit masterplan wil de gemeente dit ruimtelijk mogelijk maken.

Verbeteren bereikbaarheid en veiligheid

Door het verleggen van de Molenwerfstraat, willen we de bereikbaarheid en doorstroom verbeteren. De oostkant wordt eenvoudig bereikbaar vanaf de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg. Zo leiden we het autoverkeer straks om het centrum heen, in plaats van binnendoor. Ook komt er een betere verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Berkel Centrum Oost en het Annie M.G. Schmidtpark. Door deze ontwikkelingen nemen de verkeersveiligheid en bereikbaarheid toe.

Toekomstige parkeervoorzieningen Berkel Centrum Oost
Toekomstige parkeervoorzieningen

Meer groen

Door extra planten en bomen te planten verbetert de uitstraling van het centrum. Met de aanleg van groene parkeerplaatsen zorgen we ervoor dat regenwater goed afgevoerd kan worden. Deze maatregelen geven een impuls aan de bestrijding van hittestress.

Hoe het ontwerp tot stand is gekomen

De Stijlgroep, een ontwerpbureau voor landschap en stedelijke ruimte, heeft het schetsontwerp verder uitgewerkt. In september 2021 is het ontwerp tijdens een webinar getoetst bij belanghebbenden. Verschillende suggesties zijn verwerkt in het masterplan.

Volgende informatiebijeenkomst

  • We vinden het belangrijk dat omwonenden en het winkelend publiek op de hoogte zijn van de plannen voor Berkel Centrum Oost. Daarom staan we regelmatig met een informatiestand bij de kerk, tegenover Erik’s Outlet. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen wij deze hier melden.
Foto van informatiestand in het centrum van Berkel

Proces

Hoewel het plan nog niet vaststaat, willen we hieronder schetsen hoe het proces eruit zou kunnen zien.

Tweede kwartaal 2022– De gemeenteraad neemt een besluit over het plan.
– We sluiten een overeenkomst met 3B Wonen.
Tweede kwartaal 2022 tot tweede kwartaal 2023– Het bestemmingsplan wordt vastgesteld.
– 3B Wonen werkt het plan voor de sociale huurwoningen verder uit.
– De inrichtingsplannen worden door de gemeente verder uitgewerkt, inclusief gesprekken met de omgeving.
Derde kwartaal 2023– We maken de grond bouwrijp.
– Aanvraag benodigde vergunningen.
2024 – Start werkzaamheden in buitenruimte.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen door u aan te melden voor de nieuwsbrief. Hieronder vindt u de reeds verzonden nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief #2, 11 november 2022

Nieuwsbrief #1, 8 maart 2022

Wilt u meer weten over de voorgenomen plannen? Neem dan contact op via berkelcentrum@lansingerland.nl.

Documenten

Masterplan Berkel Centrum Oost (pdf, 11.109 kB)
Presentatie webinar 12 januari 2022 (pdf, 5.404 kB)
Gestelde vragen en antwoorden webinar 12 januari 2022 (pdf, 245 kB)

Kunt u een van de bestanden niet openen of heeft u hier een vraag over? Stuur dan een mail naar berkelcentrum@lansingerland.nl.

Vragen

Lansingerland is een groeigemeente. Er zijn en worden nog veel nieuwe woningen gebouwd. We verwachten de komende 10 jaar een toename van ca. 8.000 inwoners. We willen het voorzieningenniveau van Berkel Centrum West en Oost hierop afstemmen.

Nee. Het masterplan Berkel Centrum Oost is op 22 december 2021 ter inzage gelegd. Het plan ligt zes weken ter inzage. Daarna wordt het plan eventueel aangepast en vervolgens vastgesteld door het college en de gemeenteraad.

Lansingerland is een groeigemeente. Er zijn en worden nog veel nieuwe woningen gebouwd. We willen het voorzieningenniveau van Berkel Centrum West en Oost hierop afstemmen.

Nee. In het eerste kwartaal van 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over het masterplan Berkel Centrum Oost. Daarna starten we met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het is dan ook mogelijk om formeel te reageren door een zienswijze in te dienen. We verwachten dat dat dit in 2023 zal zijn.

Als alles volgens planning verloopt en de gemeenteraad een positief besluit neemt over de plannen, zullen we in 2023 beginnen met het bouwrijp maken van de grond. Vervolgens starten we in 2024 met de werkzaamheden. We stemmen de werkzaamheden af op de bouw van Berkel Centrum West. Wanneer de werkzaamheden aan Berkel Centrum Oost daadwerkelijk zijn afgerond is nu nog niet bekend.

Het streven is dat alle winkels tijdens de werkzaamheden openblijven, dit lukt ook in Berkel Centrum West. Ook proberen we de parkeervoorziening op pijl te houden, maar het is wel een puzzel. Daarnaast bespreken we de faseringstekeningen voor de uitvoering van het werk buiten in de klankbordgroep.

We breiden het aantal parkeerplaatsen uit met 120 parkeerplaatsen. In totaal heeft dit deel van het centrum straks 461 parkeerplaatsen. De bewoners van de huurwoningen op het terrein van de Hergerborch maken in principe geen gebruik van de 120 nieuwe parkeerplaatsen. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de parkeergarage onder de Basic-Fit (73 parkeerplaatsen).

In 2019 deden we onderzoek naar verschillende varianten. Eén van de varianten was het volledig doortrekken van het Berkelsdijkje. Uit de resultaten bleek dat circa 11.000 voertuigen hier gebruik van gingen maken, terwijl 6.000 voertuigen het maximum is voor het Berkelsdijkje. In deze situatie neemt het Berkelsdijkje de functie over van de Randweg-west als ontsluiting van een deel van Berkel en Rodenrijs. Dat is niet wenselijk.

In de nieuwe situatietekeningen blijven deze woningen bestaan. Alleen het oude verzorgingstehuis wordt gesloopt.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Saskia van Wijk. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer (010) 800 40 00 of per mail berkelcentrum@lansingerland.nl.