Herinrichting Bergschenhoek

In de komende paar jaren gaan er in en rondom het centrum van Bergschenhoek veel werkzaamheden aan de openbare ruimte plaats vinden. Het betreft werkzaamheden in het centrumgebied zelf en werkzaamheden aan de Julianalaan, de Oosteindseweg en de Bergweg-Noord.

Het zijn projecten die door de gemeente, maar ook door nutsbedrijven zoals Stedin en Dunea worden uitgevoerd. Deze projecten worden uitgevoerd om de kwaliteit van de buitenruimte en kabels en leidingen te verbeteren.

Onderlinge afstemming werkzaamheden

Deze werkzaamheden kunnen helaas ook tijdelijk leiden tot lokale overlast voor aanwonenden en voor een verminderde bereikbaarheid van het centrum. De werkzaamheden kunnen namelijk vaak niet zonder een afsluiting van de weg uitgevoerd worden. Vanzelfsprekend worden er dan omleidingsroutes ingesteld.

Om de bereikbaarheid van het centrum en de voorzieningen te borgen, zorgen wij ervoor dat er maximaal 1 weg tegelijkertijd wordt afgesloten. Wij doen dit door de voorbereiding en uitvoering van de verschillende projecten en opdrachtgevers actief op elkaar af te stemmen. Dit betreft een afstemming binnen de gemeente, maar ook met nutsbedrijven en/of andere partijen die werkzaamheden aan de openbare ruimte verrichten.

Eerste grote werkzaamheden: Stedin en Dunea starten met vervangen water- en gasleiding Oosteindseweg

Voorafgaand aan de (gedeeltelijke) reconstructie van de Oosteindseweg (gepland voor 2023 door gemeente Lansingerland), gaan Stedin en Dunea hun leidingen vernieuwen. Tussen de Dorpsstraat en de rotonde De Kulck/Oosteindseweg worden dit jaar de bestaande water- en gasleiding vervangen. De werkzaamheden starten bij de overgang van de Dorpsstraat naar de Oosteindseweg en schuiven gefaseerd door richting de rotonde bij De Kulck. De werkzaamheden starten vanaf eind februari met de vervanging van huisaansluitingen. De werkzaamheden van Stedin en Dunea zijn tot nader order uitgesteld. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden worden herstart, zullen wij dat hier melden. Vanaf begin april worden de hoofdleidingen vervangen. Deze werkzaamheden gaan gepaard met een (verplaatsende) afsluiting van de Oosteindseweg. Deze werkzaamheden en afsluiting duren naar verwachting tot september dit jaar. Binnenkort worden de bewoners die concreet te maken hebben met de werkzaamheden door Stedin en Dunea zelf geïnformeerd.

  • Stedin vervangt de gasleidingen in uw wijk, deze leidingen zijn verouderd. Stedin vervangt de hoofdleiding en de huisaansluitingen. De huisaansluitingen lopen vanaf de hoofdleiding tot in uw meterkast.
  • Dunea vervangt de waterleiding in uw wijk. Ook hier worden de hoofdleiding en de huisaansluitingen vervangen. De huisaansluitingen lopen vanaf de hoofdleiding tot in uw meterkast.
  • Aannemer Van Voskuilen vervangt vanaf 1 maart de huisaansluitingen. Vanaf 1 april starten wij met het vervangen van de hoofdleiding.
  • Vanaf 1 maart komt aannemer Van Voskuilen bij u aan de deur om een afspraak te maken voor het vervangen van uw huisaansluiting. Het kan zijn dat uw woning pas de komende periode aan de beurt is, de monteur komt dan in die periode langs om een afspraak te maken. De monteurs kunnen zich legitimeren. Vraag hier gerust naar.
  • Voor het vervangen van uw huisaansluiting moeten wij in de meterkast zijn. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk thuis te zijn op de met u afgesproken datum.
  • Op het moment dat uw huisaansluitingen worden vervangen, graven wij een sleuf vanaf de hoofdleiding tot aan uw gevel. U heeft dan gedurende één dag geen gas of water. Zie de laatste pagina van de brief voor tips hoe u zich kunt voorbereiden.
  • Uw huis blijft altijd bereikbaar; indien nodig leggen wij loopplanken neer.
  • De hoofdleidingen liggen onder het asfalt. Om de leidingen te vervangen moet het asfalt verwijderd worden. Dit zorgt ervoor dat tijdens de werkzaamheden aan de hoofdleiding de Oosteindseweg alleen toegankelijk is voor voetgangers en hulpdiensten. De wegafsluitingen worden aangegeven met verkeersmaatregelen.
  • Heeft u een oprit? Dan kan het zijn dat u uw oprit tijdelijk niet kan gebruiken. Aannemer Van Voskuilen belt bij u aan als zij voor uw deur aan het werk moeten. U heeft dan nog tijd om uw auto eventueel te verplaatsen.

U kunt contact opnemen met O. Bouhalhoul van onze aannemer Van Voskuilen op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur op het telefoonnummer (06) 15 57 38 68 of door een mail te sturen naar o.bouhalhoul@voskuilen.nl.