Herinrichting Bergschenhoek-centrum

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseerden we een webinar over de herinrichting van Bergschenhoek-centrum. Deze kunt u online terugkijken. In de online presentatie nemen we u mee in de inrichtingstekeningen van het ontwerp. Heeft u na het webinar nog vragen op opmerkingen? Stel ze dan via het e-mailadres bhoekcentrum@lansingerland.nl.

Ambitie Bergschenhoek centrum

Het centrum van Bergschenhoek heeft een belangrijke verzorgende functie voor de inwoners van Bergschenhoek. Om het winkelcentrum goed te laten functioneren én toekomstbestendig te maken, hebben wij de volgende ambitie: Het centrum van Bergschenhoek vormt de huiskamer voor het dorp.

Waar staan we nu?

Om het centrum van Bergschenhoek toekomstbestendig te maken en te houden is in 2019 een centrumvisie opgesteld. Het grootste onderdeel van de centrumvisie is de herinrichting van de openbare ruimte. Momenteel werken we samen met de klankbordgroep en Felixx Landscape Architects & Planners aan een definitief ontwerp van het inrichtingsplan voor het centrum. We zijn inmiddels een heel eind. Enkele onderdelen worden momenteel nog verder uitgezocht en besproken met de stakeholders. In een eerdere fase is het ontwerp getoetst op technische en financiële haalbaarheid. Denk hierbij aan de ligging van de kabels en leidingen en gebruik van het plein zoals terrassen, festiviteiten en marktkramen.

Hoe gaan we verder?

De komende periode werken we het ontwerp verder uit tot een Definitief Ontwerp. Vervolgens start de civieltechnische voorbereiding met de verdere uitwerking. Hierbij kunt u onder andere denken aan bestekstekeningen maken, vergunningen regelen, afstemmen met de nutsbedrijven en winkeliers en een faseringsplan opstellen. Dat is een heel intensief traject dat 9 tot 12 maanden duurt. Er is dus nog flink wat werk te verzetten. We streven ernaar om in goed overleg met de omgeving in oktober 2021 gefaseerd te starten met de werkzaamheden.

Klankbordgroep

Er  is een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum. Zij kijken en denken mee met de herinrichting van het centrum.

Bewonersplatform

Ook voor de dagelijkse gang van zaken is het goed om een afvaardiging te hebben van de verschillende VvE’s (Vereniging van Eigenaren). Hiervoor richten we een bewonersplatform op. Wijkmanager Bob Bolleboom is het aanspreekpunt.
Is er iets kapot, vies of niet in orde in de openbare ruimte? Geef dit aan ons door via de app BuitenOpOrde.

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)

In 2018 is de Bedrijveninvesteringszone(BIZ) opgericht. De BIZ is voor en door ondernemers en zet in op veiligheid en versterking van de kwaliteit van het centrum. Vanuit de gemeente heeft de centrummanager hierin een coördinerende rol en heeft korte lijnen met de wijkmanager Bob Bolleboom van de gemeente.

We houden u op de hoogte

Graag informeren wij u één keer per kwartaal via een nieuwsbrief over de voortgang van de herontwikkeling van Bergschenhoek-centrum. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar bhoekcentrum@lansingerland.nl.