Berkel en Rodenrijs: Zuidersingel West

De Zuidersingel ligt in Berkel en Rodenrijs. De weg is te beschrijven als een oude weg met lintbebouwing. De laatste jaren wordt de weg veelvoudig gebruikt door vrachtverkeer en zijn veel bouwkavels verkocht. Hiermee verandert het landelijke karakter.

De weg is in een slechte staat met veel scheurvorming. Daarom is de gemeente bezig met het renoveren van de weg. Het gaat om de Zuidersingel West tussen de Laan van Koot en huisnummer 102. In de opstartfase hebben gesprekken met het Hoogheemraadschap van Delfland uitgewezen dat er aanpassingen aan de waterhuishouding nodig zijn. Deze worden voorafgaand aan de inrichting opgepakt.

Inrichting

Bij de inrichting van de Zuidersingel West wordt het landelijke karakter behouden en komen maatregelen om de verkeerssnelheid te beperken. Een nieuwe asfalt laag wordt aangebracht zodat de weg een goed uiterlijk krijgt.

Voor het inrichtingsplan is op 3 februari 2020 een bewonersavond georganiseerd. De opmerkingen die we hebben ontvangen zijn waar mogelijk aangepast op tekening. Het College heeft op 7 juli het definitieve plan vastgesteld. Nu volgt de technische uitwerking.

De werkzaamheden hebben invloed op de aanwezige bomen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan wat de effecten van de werkzaamheden op de bomen zijn. Met die uitkomsten zal een landschapsarchitect een groenplan maken. In 2019 is een deel van de bomen gekapt om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De uitvoering van de werkzaamheden aan de weg staan gepland in de tweede helft van 2021.

Waterhuishouding

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2019 nieuwe waterpeilen ingesteld. Hiervoor is het van belang dat een aantal maatregelen getroffen worden om het watersysteem duurzaam te maken. De eerste maatregelen zijn in 2019 uitgevoerd. In 2021 wordt dit project afgerond.

Inrichtingsplan ontvangen

Bent u benieuwd naar het inrichtingsplan? Stuur een mailtje naar ZuidersingelWest@lansingerland.nl en geef aan dat u graag de tekening ontvangt. Deze sturen we u dan per mail naar u op. Voor vragen over het project kunt u dit mailadres ook gebruiken.